Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 57

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 57: Ô nhiễm môi trường bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • HS nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.
  • HS hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của HS.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát tranh hình, thu thập thông tin.
  • Kĩ năng hoạt động nhóm.
  • Kĩ năng trình bày và bảo vệ ý kiến của mình trước tập thể.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống.

II/ Phương tiện:

1/ Giáo viên: Tư liệu về môi trường và phát triển bền vững.

2/ Học sinh: Tranh ảnh về môi trường bị ô nhiễm, tranh ảnh về xử lí rác thải, trồng rừng, trồng rau sạch.

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Hãy cho biết các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?

3/ Bài mới:

Hoạt động: Hạn chế ô nhiễm môi trường

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS quan sát tranh phóng to hình 55.1 - 55.4 SGK và liên hệ thực tế cuộc sống để nêu lên được các phương pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

- GV hướng dẫn HS thảo luận.

- Gọi đại diện 1 - 2 nhóm trình bày kết quả → các nhóm khác bổ sung.

- GV mở rộng: Có bảo vệ được môi trường không bị ô nhiễm thì các thế hệ hiện tại và tương lai mới được sống trong bầu không khí trong lành, đó là sự bên vững.

.- GV yêu cầu HS lên bảng điền kết quả thảo luận của nhóm vào bảng 55 SGK/168.

- GV nhận xét bổ sung và đưa ra đáp áp hoàn chỉnh (ở bảng phụ của GV).

- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm để thống nhất được các kết luận về phương pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp thảo luận và nêu kết luận.

1-2 nhóm trình bày kết quả thảo luận → các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát hình 55.1-55.4 SGK thảo luận theo nhóm để thực hiện lệnh s SGK.

- HS cả lớp thảo luận, bổ sung và thống nhất kết quả điền bảng.

* Đáp án: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm.

1: a, b, c, d, e, g, I, k, l, m, o.

2: c, d, e, g, i, k, l, m, o

3: m g, k, l, n

4. d, e, g, h, k, l

5. g, k, l...

6: c, d, e, d, g, k, l, m, n

7: g, k

8: g, i, k, o, p

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm