Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 6

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Tính được xác suất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại.
  • Vận dụng những hiểu biết về xác suất để giải thích được tỉ lệ các loại giao tử và các tổ hợp gen trong lai một cặp tính trạng.
  • Biết vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành và phân tích khi gieo các đồng kim loại và theo dõi, tính toán kết quả vận dụng kiến thức thực tế vào bài học.

3/ Thái độ: Có tính trung thực trong thực hành

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Chuẩn bị đồng kim loại.

2/ Học sinh: Mỗi HS hoặc mỗi nhóm (3-4 HS) mang theo đồng kim loại.

III/ Tiến trình bài giảng

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3/ Bài mới:

Mở bài: GV - Phổ biến mục tiêu của bài.

- GV phân tích để HS thấy xác suất của 1 và 2 sự kiện đồng thời xảy ra cũng tương tự khả năng hình thành các loại giao tử, tương đương với sự hình thành các kiểu gen.

Nội dung:

Hoạt động 1

Hướng dẫn đọc thêm: Tính sắc xuất suất hiện các mặt của đồng kim loại

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV hướng dẫn học sinh cách làm để về nhà thực hành:

+ Đồng kim loại có 2 mặt sấp và ngửa: mỗi mặt tượng trưng cho 1 loại giao tử, chẳng hạn mặt sấp chỉ loại giao tử A, mặt ngửa chỉ loại giao tử a.

+ Gieo đồng xu cách mặt bàn khoảng 30cm, tính số lần sấp ngửa của đồng xu (mặt sấp, ngửa do HS quy định). Thống kê theo mẫu như bảng 6.1 với 25 lần (tiến hành ở giấy nháp) sau đó ghi kết quả vào vở.

- Sau khi làm xong với 1 đồng xu tính % số lần sấp ngửa.

- Hai đồng kim loại tượng trưng cho 2 gen trong 1 kiểu gen. Hai mặt sấp tượng trưng cho kiểu gen AA, 2 mặt ngửa tượng trưng cho kiểu gen aa, 1 đồng sấp, 1 đồng ngửa tượng trưng cho kiểu gen Aa.

Cho từng nhóm HS gieo hai đồng kim loại, rồi thống kê kết quả các lần và vào bảng (như nội dung bảng 6.2 SGK). Từ đó rút ra tỉ lệ % số lần gặp các mặt sấp, ngửa, cả sấp và ngửa.

? Hãy liên hệ tỉ lệ này với tỉ lệ kiểu gen ở F2 trong hai cặp tính trạng, giải thích hiện tượng đó.

Học sinh chú ý lắng nghe để về nhà thực hành

Đánh giá bài viết
1 46
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm