Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 49

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể người bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Trình bày được một số đặc điểm cơ bản của quần thể người, liên quan tới vấn đề dân số.
 • Thay đổi nhận thức về dân số và phát triển xã hội, để sau này các em cùng với mọi người dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân số.

2/ Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng:Quan sát tranh, biểu đồ, tháp dân số, tìm kiến thức.
 • Kĩ năng khái quát, liên hệ thực tế.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức nhận thức về vấn đề dân số và chất lượng cuộc sống.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh hình SGK phóng to, tranh quần thể sinh vật, tranh về một nhóm người.
 • Tư liệu về dân số ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2005.

2/ Học sinh:

 • Đọc trước bài
 • Tranh ảnh tuyên truyền về dân số.

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

 • Thế nào là một quần thể sinh vật? Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào?
 • Hãy lấy 2 ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

3/ Bài mới:

Mở bài: GV giới thiệu cụm từ quần thể người theo quan niệm sinh học vì mang những đặc điểm của quần thể, về mặt xã hội có đầy đủ đặc trưng về pháp luật, chế độ kinh tế, chính trị.

Hoạt động 1: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 48.1 SGK/143

- GV nhận xét, bổ sung và treo bảng phụ công bố đáp án

GV đặc câu hỏi:

-Qua bảng trên em hãy nêu những điểm giống và khác giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác?

- Từng HS độc lập điền vào bảng 48.1 đã kẻ sẵn ở nhà. Một vài HS trình bày kết quả điền bảng. các HS khác bổ sung và thống nhất đáp án đúng.

Hs trả lời câu hỏi

KL

1. Sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể SV khác: Ngoài những đặc điểm của một quần thể sinh vật quần thể người có những đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có như: Đặc trưng về VHXH, luật pháp, hôn nhân…

Hoạt động 2: Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu hs tự nghiên cứu để trả lời các câu hỏi sau:

?Người ta chia dân số thành những nhóm tuổi nào?

?Có mấy dạng tháp tuổi, nêu đặc điểm của từng dạng tháp tuổi.

?Em hãy ho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân số già.

- HS nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi.

Đánh giá bài viết
1 192
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm