Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 27

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 27: Thường biến bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Trình bày được khái niệm thường biến, sự khác nhau của thường biến với đột biến về phương diện: khái niệm, khả năng di truyền và sự biểu hiện bằng KH, ý nghĩa
  • Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi, trồng trọt.
  • Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng để ứng dụng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ và kĩ năng thảo luận nhóm, làm việc với SGK.

3/ Thái độ: Thấy được sự đa dạng của sinh vật yêu thích bảo vệ thiên nhiên

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 25 SGK hoặc máy chiếu và phim ghi hình 25 SGK.

2/ Học sinh: Mẫu vật: cây rau mác ở cạn và cây rau mác ở nước, cây dừa cạn và cây dừa nước…

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: Đột biến đa bội khác với đột biến dị bội ở những điểm nào?

3. Bài mới

GV: Tại sao có những loại cây (cùng một KG), nhưng sống ở mt khác nhau lại có những KH khác nhau?

Hoạt động 1: Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho HS quan sát tranh hình 25 SGK, nghiên cứu SGK để trả lời các câu hỏi:

+Trong các câu viết về các ví dụ trên, nhữnh từ nào chỉ kiểu gen, những từ nào chỉ kiểu hình?

+Xét ở các VD trên thì kiểu hình thay đổi hay kiểu gen thay đổi?

+Nguyên nhân làm thay đổi? Sự thay đổi này diễn ra trong đời sống cá thể hay trong quá trình phát triển lịch sử?

+ Thường biến là gì?

GV nhận xét bổ sung

GV giải thích rõ từ “đồng loạt, xác định”: Những cá thể có cùng KG và sống trong điều kiện giống nhau thì KH đều biến đổi giống nhau, có thể xác định hướng biến đổi này nếu biết rõ nguyên nhân

+Thường biến có di truyền được cho đời sau không, vì sao?

+Thường biến là loại biến dị có lợi hay có hại vì sao?

- HS quan sát tranh hình 25 SGK và nghiên cứu các ví dụ ở SGK và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi

+ Cây rau dừa cạn, giống su hào: KG

Lá nhỏ, lá to, màu nhạt màu sẫm, củ to, củ nhỏ: KH

+ KH thay đổi, KG không thay đổi

+ Do tác động trực tiếp của môi trường, sự thay đổi này xảy ra trong đời sống cá thể

+ Thường biến là những biến đổi KH phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của mt.

- Đại diện một vài nhóm HS trả lời, các nhóm khác bổ sung.

+Không, vì đây chỉ là biến đổi KH không phải là biến đổi KG

+ Có lợi, vì giúp sinh vật thích nghi được với sự thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm