Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 50

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 50: Quần xã sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Trình bày được khái niệm quần xã, phân biệt quần xã với quần thể.
 • Lấy được ví dụ minh họa các mối quan hệ sinh thái trong quần xã.
 • Mô tả được một số dạng biến đổi phổ biến của quần xã, trong tự nhiên biến đổi quần xã thường dẫn tới sự ổn định, và chỉ ra được một số biến đổi có hại do tác động của con người gây nên.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát hình, kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.

3/ Thái độ:

 • Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
 • Ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh về 1 khu rừng có cả động vật và nhiều loài cây.
 • Tài liệu về quần xã sinh vật.

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

 • Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?
 • Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Thế nào là một quần xã sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV đặt câu hỏi:

+ Trong ao cá tự nhiên có những quần thể sinh vật nào?

+ Thứ tự xuất hiện các quần thể trong ao đó như thế nào?

+ Các quần thể đó có mối quan hệ như thế nào?

- GV đánh giá hoạt động của các nhóm.

- GV nêu: Ao cá, rừng được gọi là quần xã →Quần xã sinh vật là gì?

- Trong 1 bể cá người ta thả 1 số loài cá như: Cá chép, cá mè, cá trắm... → vậy bể cá này có phải là quần xã hay không?

(*Liên hệ: Trong sản xuất mô hình VAC có phải là quần xã sinh vật hay không?

- HS thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến trả lời câu hỏi. Yêu cầu nêu được:

+ Quần thể cá, tôm, rong...

+ Quần thể thực vật xuất hiện trước.

+ Quan hệ cùng loài, khác loài.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- HS khái quát kiến thức thành khái niệm quần xã.

-Không, vì chỉ là ngẫu nhiên nhốt chung, không có mối quan hệ thống nhất.

KL

1.Thế nào là quần xã sinh vật

Quần xã sinh vật: là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng sống trong 1 không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như 1 thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

Ví dụ: Rừng Cúc Phương, ao cá tự nhiên.

Hoạt động 2: Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Trình bày đặc điểm cơ bản của 1 quần xã sinh vật.

- GV đánh giá kết quả của các nhóm.

- GV lưu ý cách gọi loài ưu thế, loài đặc trưng tương tự quần thể ưu thế, quần thể đặc trưng.

- GV cho thêm ví dụ:

+ Thực vật có hạt là quần thể ưu thế ở quần xã sinh vật trên cạn.

+ Quần thể cây cọ tiêu biểu (đặc trưng) nhất cho quần xã sinh vật đồi ở Phú Thọ

- HS ngiên cứu nội dung bảng 49 SGK/147. Thảo luận trong nhóm tìm ví dụ chứng minh cho các chỉ số như: Độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp...

- Đại diện nhóm trình bày nội dung kiến thức trong bảng và các ví dụ minh họa nhóm khác bổ sung

Đánh giá bài viết
2 315
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm