Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 42

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 42: Môi trường và các nhân tố sinh thái bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Phát biểu được khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật.
  • Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố sinh thái hữu sinh.
  • Trình bày được khái niệm về giới hạn sinh thái.

2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát phân tích, thu nhận kiến thức từ các hình vẽ, kĩ năng thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 41.

2/ Học sinh:

  • Đọc trước bài
  • Kẻ bảng 41.2 vào vở

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới

Hoạt động 1: Môi trường sống của sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 41.1 SGK của HS quan sát và yêu cầu các em đọc mục I SGK để trả lời các câu hỏi:

+ Môi trường là gì?

+ Điền tiếp nội dung vào các ô trống bảng 41.1 SGK cho phù hợp.

- GV giới thiệu thêm: Có 4 loại môi trường chủ yếu của sinh vật là: môi trường nước, môi trường lòng đất, môi trường mặt đất - không khí và môi trường sinh vật

- HS quan sát tranh, đọc SGK, thảo luận theo nhóm, hoàn thành bảng 41.1 và cử đại diện trình bày kết quả.

+ Bảng về môi trường sống của sinh vật

STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Cây hoa hồng

Đất và không khí

2

Cá chép

Nước

3

Sâu rau

Sinh vật

4

Chim sẻ

Mặt đất và k. khí

5

Cá voi

Nước

6

Giun đũa

Sinh vật

...

....

....

KL

+Môi trường sống của sinh vật: Là nơi sống của sinh vật và tất cả những gì bao quanh chúng.

+Có 4 môi trường sống cơ bản:

-Môi trường nước

-Môi trường đất

-Môi trường trên cạn (Môi trường trên mặt đất và không khí)

-Môi trường sinh vật

Hoạt động 2: Các nhân tố sinh thái của môi trường

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK để thực hiện.

GV theo dõi, nhận xét và xác nhận các đáp án đúng.

- GV giải thích thêm cho HS: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới SV tùy thuộc vào mức độ tác động của chúng

- HS tìm hiểu SGK, thảo luận theo nhóm, cử đại diện báo cáo kết quả.

Đại diện một vài nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung.

* Đáp án: Bảng 41.2 SGK trang 119

Nhân tố sinh thái

Nhân tố hữu sinh

Nhân tố con người

Nhân tố các SV khác

Ánh sáng

Khai thác thiên nhiên

Cạnh tranh

Nhiệt độ

Xây dựng nhà, cầu đường

Hữu sinh

Nước

Chăn nuôi, trồng trọt

Cộng sinh

Độ ẩm

Tàn phá môi trường

Hội sinh

...

...

...

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm