Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 38

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 38: Công nghệ gen bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Hiểu được kĩ thuật gen là gì và trình bày được kĩ thuật gen bao gồm những khâu nào?Từ những hiểu biết về kĩ thuật gen HS sẽ hiểu được công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.
  • Hiểu được công nghệ sinh học là gì, trình bày được các lĩnh vực chính của công nghệ SH hiện đại và vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, tự nghiên cứu với SGK và thảo luận theo nhóm.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức, lòng yêu thích bộ môn, quý trọng thành tựu sinh học.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 32 SGK hoặc máy chiếu và phim trong ghi hình 32 SGK.

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 32 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em tìm hiểu SGK để trả lời các câu hỏi sau:

+ Người ta sử dụng KT gen vào mục đích gì?

+ KT gen gồm những khâu và phương pháp chủ yếu nào?

+ Công nghệ gen là gì?

- GV gợi ý cho HS khi quan sát hình 32 SGK: thấy được những đoạn giống nhau (1, 2, 3, 4) và những đoạn khác nhau (5, 6)

- Gv phân biệt sự chuyển gen vào tế bào vi khuẩn và TB động TV

- HS quan sát tranh, độc lập tìm hiểu SGK và thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời các câu hỏi.

Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp thảo luận và cùng đưa ra đáp án đúng.

+ Công nghệ gen là: ngành KT về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

KL

-Kĩ thuật gen: Là tập hợp những phương pháp tác động có định hướng lên ADN Cho phép chuyển gen từ TB của loài cho sang TB của loài nhận

-Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản:

+Tách ADN gồm tách ADN NST của tế bào cho và ADN làm thể truyền từ vi khuẩn , vi rút

+Tạo ADN lái tổ hợp (ADN lai) nhờ enzim

+Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

- Công nghệ gen là: ngành KT về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

Hoạt động 2: Khái niệm công nghệ sinh học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK để trả lời các câu hỏi sau:

+ Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

+ Tại sao công nghệ sinh học là hướng được ưu tiên đầu tư và phát triển?

GV giản giải thêm thực tế.

- HS nghiên cứu SGK, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời.

Đại diện một vài nhóm phát biểu ý kiến, các nhóm khác bổ sung.

Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp thảo luận và cùng xây dựng đáp án đúng.

KL:-Công nghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng TB sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người

Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc thêm bài: gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV yêu cầu HS về nhà đọc thêm bài: “gây đột biến nhân tạo trong chọn giống” rồi trả lời một số câu hỏi sau:

-Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hoá học, người ta thường sử dụng các phương pháp nào?

-Hãy nêu 1 vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật, vi sinh vật?

- HS về nhà đọc bài rồi trả lời câu hỏi

Đánh giá bài viết
1 49
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm