Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 65

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 65: Ôn tập học kì II bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về sinh vật và môi trường.
  • HS biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2/ Kĩ năng:

  • Tiếp tục rèn kĩ năng so sánh tổng hợp, khái quát hóa.
  • Kĩ năng hoạt động nhóm.

3/ Thái độ:

  • Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
  • Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Phim trong in nội dung bảng 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 SGK và giấy thường.
  • Máy chiếu, bút dạ.

2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức phần sinh vật và môi trường.

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động: Hệ thống hoá kiến thức

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động học sinh

- Cho HS thảo luận theo nhóm (mỗi nhóm 2 HS cùng bàn).

- GV phát phiếu học tập (phim trong) có ghi nội dung ở các bảng bất kỳ SGK → Yêu cầu HS hoàn thành.

- GV chữa bài:

+ Gọi bất kỳ nhóm nào, GV chiếu kết quả của các nhóm lên máy chiếu.

+ GV chữa lần lượt các nội dung và giúp HS hoàn thiện kiến thức nếu cần.

- GV thông báo nội dung đầy đủ trên máy chiếu để cả lớp theo dõi.

- Các nhóm nhận phiếu học tập để thảo luận và hoàn thành nội dung → thống nhất nội dung cần điền.

- HS lưu ý tìm ví dụ minh họa.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung ý kiến để thống nhất đáp án.

- HS theo dõi và sữa sai nếu cần.

Nội dung kiến thức ở các bảng:

Bảng 63.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Môi trường

Nhân tố sinh thái

(vô sinh và hữu sinh)

Ví dụ minh họa

Môi trường nước

- NTST vô sinh.

- NTST hữu sinh.

- Ánh sáng, nhiệt độ

- Động vật, thực vật

Môi trường trong đất

- NTST vô sinh.

- NTST hữu sinh.

- Độ ẩm, nhiệt độ.

- Động vật, thực vật.

Môi trường trên mặt đất - không khí.

- NTST vô sinh.

- NTST hữu sinh.

- Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ

- Động vật, thực vật, người.

Môi trường sinh vật

- NTST vô sinh.

- NTST hữu sinh

- Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng.

- Động vật, thực vật, người

Đánh giá bài viết
1 106
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm