Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 9

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 9: Nguyên phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

 • Trình bày được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng, duỗi xoắn) trong chu kì tế bào.
 • Trình bày được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của quá trình nguyên phân.
 • Nêu được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sinh trưởng và phát triển của SV.

2/ Kĩ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích để thu nhận kiến thức từ các hình vẽ.
 • Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh phóng to hình 9.1 – 3 SGK hoặc máy chiếu và phim ghi hình 9.1- 2 SGK.
 • Bảng phụ ghi nội dung bảng 9.1 – 2 SGK.

2/ Học sinh:

 • Đọc trước bài
 • Kẻ bảng 9.1-9.2SGK vào vở bài tập.

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ:

 • Nêu ví dụ chứng minh tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài? Phân biệt bộ NST đơn bội và lưỡng bội?
 • Cấu trúc điển hình của NST biểu hiện rõ nhất ở kì nào? Vì sao? Mô tả cấu trúc đó?

3/ Bài mới:

a. Mở bài: Tế bào của mỗi loài sinh vật được đặc trưng bởi số lượng và hình dạng xác định, tuy nhiên hình thái của NST lại biến đỏi qua các kì của chu kì tế bào. Vậy chu kì tế bào là gì? Sự biến đổi hình thái NST diễn ra như thế nào?

Hoạt động 1: Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hoặc bật máy chiếu đưa lên màn hình 9.1 – 9.2 SGK cho HS quan sát và yêu cầu đọc SGK để nắm được các chu kì tế bào.

? Thế nào là NST

? Cơ thể lớn lên nhờ quá trình nào? Gồm các giai đoạn nào.

- GV bật máy chiếu lên màn hình (hay dùng tranh phóng to) hình 9.2 SGK cho HS quan sát và yêu cầu đọc SGK để mô tả sự biến đổi hình thái NST trong chu kì phân bào.

GV thông báo thông tin SGK/28

- HS quan sát tranh, đọc SGK, thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi.

- NST là một chất có tính kiềm, dễ bắt màu, mang thông tin di truyền của loài.

- Cơ thể lớn lên nhờ quá trình phân bào; quá trình gồm:

+ Một giai đoạn chuẩn bị (kì trung gian)

+ Thời kì phân bào nguyên nhiễm gồm 4 kì.

- Xác định các chu kì tế bào.

HS xác định được: vòng đời của mỗi tế bào gồm có kì trung gian và 4 kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối), tiếp đến là sự phân chia tế bào và kết thúc sự phân bào.

- HS quan sát hình 9.2 SGK và đọc SGK, thảo luận theo nhóm, cử đại diện trình bày trước lớp.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và cùng đưa ra được cách trình bày đúng.

Đánh giá bài viết
1 200
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm