Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 67

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 67: Tổng kết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Hệ thống hóa các kiến thức sinh học cơ bản đã học.

2/ Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng trình bày kiến thức đã học.
 • Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống được nêu ra.
 • Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp và khái quát hóa.
 • Rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm.

3/ Thái độ: HS yêu thích môn học

II/ Phương tiện dạy học:

1. GV: Các bảng phụ ghi sẵn đáp án điền bảng.

2. HS

 • Nghiên cứu nội dung bài
 • Kẻ các bảng trong SGK vào vở

III/Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới:

I/ ĐA DẠNG SINH HỌC

Hoạt động 1: Các nhóm sinh vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn thành bảng 64.1 SGK.

- GV nhận xét, bổ sung và xác nhận đáp án (treo bảng phụ ghi đáp án).

- HS trao đổi theo nhóm để thống nhất nội dung điền bảng và cử đại diện báo cáo kết quả.

- Hai HS đại diện hai nhím lên bảng: Một HS điiền vào cột “Đặc điểm chung”, một HS điền vào cột vai trò.

- HS cả lớp theo dõi, bổ sung để cùng xây dựng đáp án đúng.

Đáp án: Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật.

Các nhóm sinh vật

Đặc điểm chung

Vai trò

Virut

- Kích thước rất nhỏ (15-50 phần triệu milimet.

- Chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình, kí sinh bắt buộc.

- Kí sinh, thường gây bệnh cho sinh vật khác.

Vi khuẩn

- Kích thước nhỏ bé (1 đến vài phần nghìn milimet).

- Có cấu tạo tế bào, nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh.

- Sống hoại sinh hoặc kí sinh (trừ một số ít tự dưỡng).

- Phân giải chất hữu cơ, được ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp.

- Gây bệnh cho sinh vật khác và ô nhiễm môi trường.

Nấm

- Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào (nấm men), có cơ quan sinh sản là mũ nấm, sinh sản chủ yếu bằng bào tử.

- Sống dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh)

- Phân giải chất hữu cơ, dùng làm thuốc, làm thức ăn.

- Gây bệnh hay độc hại cho sinh vật khác.

Thực vật

- Cơ thể gồm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

- Sống tự dưỡng.

- Phần lớn không có khả năng di chuyển.

- Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài.

- Cân bằng khí ô xi và cacbônic, điều hòa khí hậu.

- Cung cấp nguồn dinh dưỡng và nơi ở... và bảo vệ môi trường sống của các sinh vật khác .

Động vật

- Cơ thể gồm nhiều cơ quan, hệ cơ quan...

- Sống dị dưỡng.

- Có khả năng di chuyển.

- Phản ứng nhanh với các kích thích.

- Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguyên liệu và được dùng vào nghiên cứu và hỗ trợ con người.

- Gây bệnh hay truyền bệnh cho người.

Đánh giá bài viết
1 66
Sắp xếp theo

  Giáo án Sinh học lớp 9

  Xem thêm