Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 32

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 32: Ôn tập học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức

  • HS tự hệ thống hoá được kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị
  • Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống

2. Kĩ năng

  • Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức
  • Kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

II/ Chuẩn bị

GV: Bảng phụ

HS

  • Kẻ bảng sgk từ bảng 40.1-40.5
  • Ôn lại kiến thức di truyền và biến dị

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ

3/ Bài mới

Hoạt động: Hệ thống hoá kiến thức

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV chia lớp làm 5 nhóm nhỏ và yêu cầu:

+Nhóm 1 nghiên cứu nội dung bảng 40.1

+Nhóm 2 nghiên cứu nội dung bảng 40.2

+Nhóm 3 nghiên cứu nội dung bảng 40.3

+Nhóm 4 nghiên cứu nội dung bảng 40.4

+Nhóm 5 nghiên cứu nội dung bảng 40.5

-GV quan sát hướng dẫn các nhóm ghi những kiến thức cơ bản

-GV nhận xét, đưa kiến thức chuẩn

-HS chia nhóm theo yêu cầu của GV

-Các nhóm trao đổi thống nhất hoàn thành nội dung bảng đã được phân công

-Đại diện nhóm trình bày đáp án của mình

-HS khác nhận xết bổ sung

-HS tự sửa chữa và hoàn thiện các bảng vào vở

4/ Củng cố

GV nhắc lại trọng tâm của học kì I

5/ Dặn dò: Ôn bài.

Đánh giá bài viết
1 52
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm