Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 33

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 33: Ôn tập học kì I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức

  • HS tự hệ thống hoá được kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị
  • Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống

2. Kĩ năng

  • Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức
  • Kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Cẩn thận tỉ mỉ

II/ Chuẩn bị

  • GV: Câu hỏi ôn tập
  • HS: Ôn lại kiến thức di truyền và biến dị

III/ Tiến trình dạy học

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ

3/ Bài mới

Hoạt động: Câu hỏi ôn tập

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Hãy giải thích sơ đồ: ADN →mARN →Prôtêin→Tính trạng

Câu 2: Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu, môi trường và kiểu hình. Người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào?

Câu 3: Trình bày cơ chế NST xác định giới tính ở người? Giải thích vì sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ luôn sấp xỉ

1 : 1?

Câu 4: Phân biệt ADN và ARN về số mạch đơn, các loại đơn phân, khối lượng

Câu 5: Nêu khái niệm thường biến?

GV nhận xét

- HS vận dụng kiến thức vừa hệ thống ở hoạt động trên để thống nhất ý kiến trả lời

Câu 1: Hãy giải thích sơ đồ: ADN→ mARN→ →Prôtêin→Tính trạng

TL: -Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin cấu thành nên prôtêin. Prôtêin chịu tác động của môi trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Câu 2:

TL:-KH là kết quả của sự tương tác giữa KG và môi trường

-Vận dụng: bất kì một giống nào muốn có năng suất cao cần được chăm sóc tốt

Câu 4: Phân biệt ADN và ARN về số mạch đơn, các loại đơn phân, khối lượng:

Đặc điểm

ADN

ARN

Số mạch đơn

2

1

Các loại đơn phân

A, T, G, X

A, U, G, X

Khối lượng

Lớn

Nhỏ

Câu 5: Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

HS trả lời

HS khác nhận xét

Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm