Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 45

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 45: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • HS hiểu và trình bày được thế nào là nhân tố sinh vật.
 • Nêu được mối quan hệ giữa các nhân tố sinh vật cùng loài và khác loài.
 • Thấy rõ lợi ích của mối quan hệ giữa các sinh vật.

2/ Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng quan sát tranh hình trả lời câu hỏi.
 • Kĩ năng khái quát tổng hợp kiến thức.
 • Phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, đặc biệt là động vật.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh hình SGK.
 • Tranh ảnh quần thể ngựa, bò, cá, chim cánh cụt...
 • Tranh hải quỳ và tôm kí cư.

2/ Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh về rừng: tre, trúc thông, bạch đàn.

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

 • Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào?
 • Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhịêt độ của môi trường?Tại sao?

3/ Bài mới:

Mở bài: Sinh vật sống trong môi trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới các sinh vật khác ở xung quanh.

Hoạt động 1: Quan hệ cùng loài

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho HS quan sát tranh hình 44.1 SGK và yêu cầu nghiên cứu mục I để thực hiện s SGK trang 131.

- GV nhận xét hoạt động nhóm và đánh giá kết quả.

- GV nêu câu hỏi khái quát:

+ Sinh vật cùng loài có những mối quan hệ nào?

* Liên hệ:

- Trong chăn nuôi người dân đã lợi dụng mối quan hệ hỗ trợ cùng loài để làm gì? (nuôi vịt đàn, lợn đàn để tranh nhau ăn và sẽ nhanh lớn)

- HS quan sát tranh nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến. Cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận " các nhóm khác bổ sung và đưa ra câu trả lời chung cho cả lớp.

* Đáp án:

+ Khi có gió bão, thực vật sống chụm thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió, làm cây không bị đổ.

+ Động vật sống thành bầy đàn có lợi trong tìm kiếm thức ăn, phát hiện kẻ thù nhanh hơn và tự vệ tốt hơn.

+ Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm, làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.

Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm