Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 62

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 62: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái luật bảo vệ môi trường bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Biết được các biện pháp để bảo vệ các hệ sinh thái
  • Nêu được các nội dung chủ yếu trong chương II và chương III của luật.
  • Thấy được tầm quan trọng của Luật bảo vệ môi trường.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK.

3/ Thái độ:

  • Có ý thức bảo vệ môi trường.
  • Có ý thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Phiếu học tập và bảng phụ

2/ Học sinh: Kẻ trước60.3; 61.1.

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Vai trò của HS trong việc gìn giữ thiên nhiên hoang dã?

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Sự đa dạng của các hệ sinh thái

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho HS nghiên cứu SGK.

- GV nêu câu hỏi:

+ Trình bày đặc điểm của các hệ sinh thái trên cạn, nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt?

+ Cho ví dụ về hệ sinh thái.

- GV đánh giá phần trình bày của HS và bổ sung thêm:

+ Mỗi hệ sinh thái đều đặc trưng bởi các đặc điểm: Khí hậu, động vật, thực vật.

+ Mỗi hệ sinh thái có đặc điểm riêng như: hệ động vật, thực vật, độ phân tầng chiếu sáng...

- HS nghiên cứu SGK ghi nhớ kiến thức.

- Quan sát tranh hình về các hệ sinh thái đã sưu tầm. → Thảo luận theo nhóm.

- Tìm ví dụ minh họa cho hệ sinh thái.

→ Một vài HS trình bày → HS khác bổ sung.

*Kết luận:

- Có 3 hệ sinh thái chủ yếu:

+ Hệ sinh thái trên cạn: rừng, savan...

+ Hệ sinh thái nước mặn: rừng ngập mặn.

+ Hệ sinh thái nước ngọt: ao, hồ...

Hoạt động 2: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng

HĐ của GV

HĐ của HS

- Cho HS nghiên cứu SGK:

?Vai trò của rừng đối với khí hậu và sinh vật.

?Thực trạng diện tích rừng của nước ta ngày nay.

?Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào.

- GV nhận xét ý kiến thảo luận của nhóm, đưa đáp án đúng để HS bổ sung.

- GV liên hệ:

+ Nhà nước đầu tư xây dựng khu vực tái định cư cho người dân tộc.

+ Nhiều địa phương tham gia trồng rừng.

+ Phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng.

* Đáp án: - Ở những vùng có rừng che phủ thì sau những trận mưa lớn, cây rừng cản nước mưa, làm cho nước ngấm vào đất và lớp thảm mục nhiều hơn, đất không bị khô. Khi chảy trên mặt đất, nước bị các gốc cây cản, nên chảy chậm lại. Như vậy, rừng có vai trò quan trọng trong hạn chế xói mòn đất, chống sự bồi lấp lòng sông, lòng hồ, các công trình thủy lợi, thủy điện.

- Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái:

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm