Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 13

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 13: Di truyền liên kết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Mô tả và giải thích thí nghiệm của Moocgan.
  • Nêu được ý nghĩa của liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phát triển tư duy thực nghiệm quy nạp.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: - Tranh phóng to hình 13 SGK

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ

  • Sự khác nhau cơ bản giữa NST giới tính với NST thường?
  • Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người, vì sao với số lượng cá thể lớn tỷ lệ nam nữ là 1:1?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Thí nghiệm của MOOCGAN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu nhắc lại kiến thức cũ: Lai phân tích là gì?

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin trong Sgk ghi nhớ kiến thức trả lời câu hỏi.

? Đối tượng nghiên cứu của Moocgan là gì.

? So với đậu Hà lan của Menđen thì ruồi giấm có ưu điểm gì.

? Trình bày thí nghiệm của Moocgan.

- HS quan sát hình 13 – Hoạt động nhóm nhỏ hoàn thành phiếu học tập số 1.

? Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích.

? Moocgan tiến hành lai phân tích nhằm mục đích gì.

? Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu sắc thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST (liên kết gen).

? Hiện tượng di truyền liên kết là gì.

- GV gọi đại diện HS các nhóm báo cáo HS nhóm khác nhận xét- GV phân tích và chốt lại kiến thức đúng.

- GV yêu cầu HS giải thích kết quả thí nghiệm của phép lai.

- HS tự nghiên cứu thông tin – ghi nhớ kiến thức.

- 1 HS trình bày thí nghiệm, lớp nhận xét bổ xung thí nghiệm

P: Xám, dài x Đen, cụt

F1: xám, dài

Lai phân tích

O F1. xám, dài x O đen, cụt

FB: 1 xám, dài : 1 đen, cụt.

- HS quan sát hình 13 thảo luận nhóm thống nhất ý kiến.

+ Vì đây là phép lai giữa cá thể mang kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặn.

+ Nhằm xác định kiểu gen của ruồi đực F1

Kết quả lai phân tích có 2 tổ hợp, mà ruồi thân đen, cánh cụt cho một loại giao tử (bv) → Con đực F1 cho 2 giao tử BV, bv

→ Các gen nằm trên cùng một NST, cùng phân ly về giao tử.

- Đại diên HS các nhóm báo cáo - HS nhận xét

- HS tự rút ra kết luận là trường hợp các gen quy định nhóm tính trạng nằm trên một NST cùng phân ly về giao tử và cùng tổ hợp qua thụ tinh.

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm