Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 63

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 63: Thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Nêu được ví dụ minh họa các kiểu hệ sinh thái chủ yếu của địa phương
  • Thấy được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
  • Đề xuất được những biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái phù hợp của địa phương

2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng hợp tác theo nhóm.

3/ Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II/ Phương tiện dạy học:

GV

  • Giấy trắng khổ lớn.
  • Bút dạ viết giấy khổ lớn.

HS

  • Đọc trước bài
  • Sưu tầm tranh ảnh có liên quan

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức cũ liên quan đến kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV nêu câu hỏi: Trình bày một số nội dung cơ bản (ở chương II, III) của Luật Bỏa vệ môi trường.

- GV nhận xét đánh giá và nêu đáp án.

- Một số HS (được chỉ định) lên bảng trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung.

* Đáp án:

- Luật bảo vệ môi trường quy định về phòng chống suy thoái môi trường, sự cố môi trường khi sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan.

- Luật nghiêm cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

- Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

- Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phụ hậu quả về mặt môi trường.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo chủ đề

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV chia HS cả lớp thành 5 nhóm và phân công mỗi nhóm HS thảo luận 1 trong 5 chủ đề sau:

+ Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp.

+ Không đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh.

+ Không lấn đất công.

+ Tích cực trồng nhiều cây xanh.

+ Không sử dụng phương tiện giao thông quá cũ nát.

- GV giúp HS bằng cách tập trung vào liên hệ thức tế ở địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất phương pháp thực hiện luật ở địa phương một cách phù hợp.

- GV nhấn mạnh: Nhiệm vụ của mỗi HS là phải nắm vững luật, nghiêm chỉnh thực hiện và vận động người khác cùng thực hiện Luật bảo vệ môi trường.

- Mỗi nhóm HS thảo luận chủ đề được phân công.

Dưới sự chỉ đạo của GV, các nhóm dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây... để thảo luận:

+ Những hành động nào đang vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Nhận thức của dân địa phương về vấn đề đó đã đúng như luật quy định chưa?

+ Chính quyền địa phương và nhân dân cần làm gì để thực hiện tốt luật?

+ Những khó khăn trong việc thực hiện luật là gì? Có cách nào khắc phục?

+ Trách nhiệm của mỗi HS trong việc thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường là gì?

Các nhóm thảo luận, ghi kết quả vào tờ giấy ta và sau 15 phút mang lên bảng trình bày trước lớp. Các nhóm khác bổ sung và cùng đưa ra kết quả phù hợp.

Đánh giá bài viết
1 181
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm