Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 21

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 21: Thực hành quan sát và lắp mô hình ADN bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Củng cố kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN.
  • Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN.

3/Thái độ: Hình thành đức kiên trì, bền bỉ trong công tác thực hành.

II/ Phương tiên dạy học:

1/ GV

  • Mô hình phân tử ADN hoàn chỉnh (3-5 mô hình).
  • Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN ở dạng tháo rời.
  • Tranh phóng to hình với nội dung về cấu trúc, cơ chế tự sao, tổng hợp ARN, prôtêin hoặc máy chiếu và phim ghi nội dung các hình nêu trên.

2/ HS: Đọc trước bài, xem lại cấu trúc của ADN

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Mô tả cấu trúc không gian của ADN?

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV chia nhóm HS (mỗi nhóm từ 5-6 HS) và cho một số nhóm lần lượt thay nhua quan sát mô hình phân tử ADN. Những nhóm còn lại quánát hình chiếu phân tử ADN trên màn hình. Sau đó, lại cho các nhóm đổi nhiệm vụ quan sát để xác định được:

+ Số cặp nuclêôtit trong mỗi chu kì xoắn là bao nhiêu?

+ các nuclêôtit liên kết với nhau như thế nào?

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận.

- Một nhóm HS quan sát mô hình phân tử ADN, một số nhóm còn lại quan sát hình chiếu của phân tử ADN trên màn hình. Sau đó, đổi công việc quan sát cho nhau để mỗi nhóm đều quan sát được cả mô hình và hình chiếu của ADN lên bảng.

Sau đó, các nhóm thảo luận để rút ra nhận xét về cấu trúc phân tử ADN. Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm.

* Kết luận:

+ Số cặp nuclêôtit trong mỗi chu kì xoắn là 10 cặp.

+ Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS:A – T, G – X (và ngược lại).

Đánh giá bài viết
1 49
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm