Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 52

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 52: Ôn tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về sinh vật và môi trường, hệ sinh thái.
  • HS biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2/ Kĩ năng:

  • Tiếp tục rèn kĩ năng so sánh tổng hợp, khái quát hóa.
  • Kĩ năng hoạt động nhóm.

3/ Thái độ:

  • Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
  • Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Bảng phụ

2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức chương sinh vật và môi trường, chương hệ sinh thái

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: Chương sinh vật và môi trường

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

?thế nào là môi trường sống của sinh vật.

? Giới hạn sinh thái là gì?

?Làm bài tập 4/ 121 sgk

? Nêu mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài? VD.

GV nhận xét

HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

HS trả lời

Hs khác nhận xét, chỉnh sửa

Hoạt động 2: Chương hệ sinh thái

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau

Định nghĩa

VD

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

Hệ sinh thái

Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng

Đại diện nhóm báo cáo

Nhóm khác nhận xét

4. Củng cố: GV hệ thống hoá lại kiến thức.

5. Dặn dò: Về nhà ôn lại kiến thức để tiết sau kiểm tra

Đánh giá bài viết
1 173
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm