Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 18

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 18: Protein bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Nêu được thành phần hóa học của prôtêin.
  • Mô tả được các bậc cấu trúc của prôtêin.
  • Trình bày được các chức năng của prôtêin.

2/ Kĩ năng: Phát triển tư duy lí thuyết (phân tích hệ thống hóa kiến thức).

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 18 SGK

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

Trình bày cấu trúc của ARN? sự khác nhau giữa ADN và ARN?

ARN được tổng hợp như thế nào?

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Cấu trúc của Prôtêin

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV nêu câu hỏi (ôn kiến thức cũ): Tính đặc thù và đa dạng của ADN được quy định bởi những yếu tố nào?

- GV yêu cầu HS thực hiện lệnh SGK:

+ Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin được quy định bởi những yếu tố nào?

+ Đặc điểm cấu trúc nào của prôtêin đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của nó?

- GV dựa vào hình 18 SGK giải thích: Prôtêin có cấu trúc 4 bậc, bậc một là cấu trúc cơ bản gồm một chuỗi axit amin; bậc 2 là một chuỗi axít amin tạo ra các vòng xoắn lò xo đều đặn, bậc 3 là hình dạng không gian 3 chiều đặc trưng cho từng loại prôtêin, bậc 4 là cấu trúc của prôtêin gồm 2 hay nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau.

- HS độc lập suy nghĩ, thảo luận theo nhóm và cử đại trả lời. Các nhóm khác cùng bổ sung và hoàn thiện đáp án.

- HS độc lập suy nghĩ, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trả lời. Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung và dưới sựu hướng dẫn của GV, cả lớp cùng xây dựng đáp án đúng.

* Đáp án:

Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp đặc trưng cho từng loại prôtêin), bậc 4 (theo số lượng và số loại chuỗi axit amin).

Đánh giá bài viết
1 141
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm