Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 31

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 31: Di truyền học với con người bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Hiểu được Dt học tư vấn là gì và nội dung của lĩnh vực khoa học này.
  • Giải thích được cơ sở DT học của việc cấm nam giới lấy nhiều vợ hoặc nữ giới lấy nhiều chồng, cấm những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết hôn với nhau.
  • Hiểu được tại sao phụ nữ không sinh con ở tuổi ngoài 35 và tác hại của ô nhiễm mt đối với cơ sở vật chất của tính DT của con người.

2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng trao đổi theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK.

3/ Thái độ: Tuyên truyền cho mọi người hiểu và có thái độ đúng đắn trong vịêc kết hôn

II/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

  • Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1-2 SGk.
  • Máy chiếu và phim ghi nội dung bảng 30.1-2 SGK.

2/ Học sinh: Kẻ bảng 30.1-2 SGK.

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: Có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua các đặc điểm hình thái nào?

3/ Bài mới

a. Mở bài: Những hiểu biết về di truyền học giúp con người boả vệ mình và bảo vệ tương lai di truyền loài người thông qua những lĩnh vực chính như sau

b.Nội dung

Hoạt động 1: Di truyền y học tư vấn

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV: Những hiểu biết về DTH người, giúp con người bảo vệ mình và bảo vệ tương lai di truyền loài người.

- Yêu cầu HS đọc mục I SGK để trả lời các câu hỏi

+ DT y học tư vấn gì?

+ Chức năng của ngành này?

- Yêu cầu HS vận dụng những kiến thức đã có để thực hiện sSGK.

- GV nhận xét, chỉnh sửa và xác nhận đáp án đúng.

- HS độc lập nghiên cứu SGK, trao đổi theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời.

Dưới sự chỉ đạo của GV, đại diện các nhóm trình bày câu trả lời, các nhóm khác bổ sung.

* Đáp án:

+ Đây là bệnh DT.

+ Bệnh do gen lặn kiểm soát, vì chỉ thể hiện trong trường hợp có đồng hợp tử gen lặn.

+ Nếu họ lấy nhau, sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì không nên tiếp tục sinh con nữa. Vì cả hai người đều có gen lặn gây câm điếc bẩm sinh ở trạng thái dị hợp.

Hoạt động 2: Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Di truyền học với hôn nhân:

- Cho HS nghiên cứu mục II SGK để trả

lời các câu hỏi sau:

+ Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống?

+ Tại sao người có quan hệ huyết thống từ 5 đời trở đi thì được phép kết hôn với nhau?

2/ Di truyền học và kế hoạch hóa gia đình:

- GV treo bảng phụ (ghi nội dung bảng 30.2 SGK) cho HS theo dõi và yêu cầu các em tìm hiểu SGK để thực hiện s SGK.

GV phân tích gợi ý và chỉ ra câu trả lời đúng.

- HS độc lập nghiên cứu SGK, trao đổi theo nhóm và cứ đại diện trình bày câu trả lời.

Dưới sự hướng dẫn của GV, các nhóm khác bổ sung và cùng nhau xây dựng đáp án.

- HS độc lập theo dõi bảng 30.2 SGK và tìm hiểu SGK, thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi.

Đại diện một vài nhóm HS trình bày câu trả lời, các nhóm khác bổ sung.

Đánh giá bài viết
1 87
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm