Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 53

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 53: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Nhằm đánh giá việc nắm bắt kiến thức và vận dụng kiến thức của học sinh để điều chính cách dạy và học cho phù hợp.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng tự học và độc lập nghiên cứu.
  • Khả năng khái quát hóa kiến thức.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác trong học tập.

II/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Khung ma trận, đề, đáp án, biểu điểm

2/ Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà.

III/ Tiến trình dạy học

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Câu 1 (3 điểm):

  1. Nhân tố sinh thái là gì?
  2. Sâu sống trong cánh đồng lúa có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: nước, cây lúa, cây cỏ, áp suất không khí, chim sâu, gió thổi, lượng mưa, ếch. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái

Câu 2 (3 điểm):

  1. Quần thể sinh vật là gì?
  2. Tập hợp những con cá sống trong một cái ao là một quần thể hay một quần xã ? Giải thích

Câu 3 (4 điểm):

  1. Chuỗi thức ăn là gì?
  2. Sau đây là các loài sinh vật sống trong 1 hệ sinh thái: rau, sâu, gà, châu chấu, vi sinh vật. Hãy vẽ 4 chuỗi thức ăn từ các loài trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

a

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động lên cơ thể sinh vật

1

b

- Nhân tố vô sinh: nước, áp suất không khí, gió thổi, lượng mưa

- Nhân tố hữu sinh: cây lúa, cây cỏ, chim sâu, ếch

1

1

2

a

Quần thể sinh vật: là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong 1 không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

2

b

- Tập hợp những con cá sống trong một cái ao là một quần xã. Vì:

+ Trong ao cá đó có rất nhiều loài cá khác nhau, mỗi loài cá gồm rất nhiều cá thể và chúng có khả năng sinh sản để tạo ra thế hệ sau, nên mỗi loài cá đó là một quần thể cá.

+ Như vậy trong ao cá có rất nhiều quần thể cá cùng sinh sống.

0,25

0,5

0,25

3

a

- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

2

b

VD: Mỗi chuỗi thức ăn đúng được 0.5đ

2

Đánh giá bài viết
1 96
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm