Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 26

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 26: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Nêu được khái niệm thể đa bội. (Từ khái niệm thể đa bội, học sinh có ý niệm về hiện tượng đa bội)
 • Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường qua tranh ảnh và có được các ý niệm sử dụng các đặc điểm của các thể đa bội trong chọn giống.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm, tự nghiên cứu với SGK và kĩ năng quan sát, phân tích thu nhận kiến thức từ hình, tranh ảnh.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn.

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh ảnh liên quan đến bài
 • Máy chiếu.
 • Phiếu học tập.
 • Thảo luận nhóm trong 3’ theo các nội dung sau:
 • Quan sát các hình 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 sgk, hoàn thành bảng sau:

Đối tượng quan sát

Đặc điểm

Mức bội thể

Kích thước của đối tượng quan sát.

Tế bào cây rêu

Cây cà độc dược

Củ cải

Quả táo

2/ Học sinh:

 • Đọc trước bài.
 • Ôn lại kiến thức thể dị bội.

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định: GV kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra bài cũ trên tranh ảnh

3. Bài mới

Mở bài: Từ kiểm tra bài cũ GV giới thiệu bài. Tiết này chúng ta chỉ tìm hiểu về thể đa bội còn sự hình thành thể đa bội giảm tải nên chúng ta không tìm hiểu mà lên các lớp cao hơn các em sẽ học.

Hoạt động III. Thể đa bội

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

-GV hướng dẫn học sinh quan sát các hình bộ NST để hình thành khái niệm tế bào đa bội, từ đó hình thành khái niệm thể đa bội.

-GV chiếu hình ảnh:

?Xác định thể đa bội trên hình? Giải thích .

-Từ đó gv khắc sâu khái niệm.

-GV giới thiệu cách đọc tên thể đa bội.

?Tế bào đa bội có số lượng NST như thế nào.

?Số lượng ADN trong tế bào đa bội tăng hay giảm? Vì sao.

?Khi đó, cường độ trao đổi chất tăng hay giảm.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của phiếu học tập.

-GV chiếu hình từ 24.1 đến 24.4 hướng dẫn HS nhận xét và chốt lại kiến thức.

?Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu nào.

-GV chiếu 1 số hình ảnh cả thể đa bội và thể lưỡng bội đế HS xác định thể đa bội trên hình.

?Theo em, thể đa bội thường gặp ở thực vật hay động vật.

?Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng.

-GV chiếu tranh ảnh giới thiệu về các hướng ứng dụng thể đa bội trong chọn giống cây trồng.

?So sánh thể đa bội và thể dị bội

-Hoạt động cá nhân theo sự hướng dẫn của GV để hình thành các khái niệm.

-Quan sát xác định trên hình và dựa vào khái niệm để giải thích.

HS trả lời.

-HS khác nhận xét.

-Thảo luận theo nhóm và viết ra bảng nhóm theo yêu cầu của phiếu học tập.

-Đại diện nhóm lên trình bày.

-Nhóm khác bổ sung.

- Quan sát hình nhận xét bài của nhóm bạn.

- Nêu dấu hiệu nhận biết

-HS xác định thể đa bội qua tranh ảnh.

-HS trả lời.

-HS khác nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm