Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 16

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 16: ADN và bản chất của gen bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi ở ADN.
  • Nêu được bản chất hóa học của gen.
  • Phân tích được các chức năng của ADN.

2/ Kĩ năng: Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng thảo luận nhóm.

3/ Thái độ: Có hứng thú say mê tìm tòi kiến thức khoa học

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Tranh phóng to hình 16 SGK
  • Mô hình tự nhân đôi của ADN.

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ

  • Em hãy trình bày cấu tạo hoá học của phân tử ADN, nhờ đâu ADN đa dạng và đặc thù?
  • Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN.Một đoạn ADN có trình tự các Nu như sau:-A-T-T-X-G-X-A-G-A-,viết các Nu trên mạch còn lại.

3/ Bài mới:

Mở bài: Với cấu trúc không gian như bạn vừa trình bày, hai mạch đơn của ADN có thể dễ dàng tách nhau ra, mỗi mạch đơn lại lắp ghép các nu mới cũng theo nguyên tắc bổ sung để tạo ra 2 phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ; đó chính là cơ sở của sự sao chép các tính trạng của đời trước cho đời sau

Hoạt động 1: ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 16 SGK cho HS quan sát và yêu cầu nghiên cứu SGK để trả lời các câu hỏi sau:

+ Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra như thế nào?

+ Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào?

+ Có nhận xét gì về cấu tạo giữa ADN con và ADN mẹ?

- GV theo dõi, nhận xét và tổng kết.

- GV: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc sau: Nguyên tắc khuôn mẫu, nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nửa - mạch ADN mẹ).

- HS quan sát tranh, độc lập suy nghĩ rồi thảo luận nhóm.

Đại diện một vài nhóm trình bày các câu trả lời, các nhóm khác bổ sung.

* Kết luận:

+ Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên cả hai mạch đơn của ADN. Các nuclêôtit ở môi trường kết hợp với các nuclêôtit trên mạch khuôn theo NTBS: A liên kết với T, G liên kết với X (và ngược lại).

+ Mạch mới ở các ADN con, được hình thành dần dần trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

+ Cấu tạo của 2 ADN con giống nhau và giống ADN mẹ. Trong đó mỗi ADN con có một mạch mới được tổng hợp từ các nuclêôtit của môi trường nội bào.

Đánh giá bài viết
1 215
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm