Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 28

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 28: Thực hành nhận biết một vài dạng đột biến - Quan sát thường biến bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Nhận biết được một số đột biến hình thái ở TV.
 • Phân biệt được sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt phấn giữa thể lưỡng bội (trên tranh, ảnh).
 • Nhận biết các dạng ĐB NST (mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn).
 • Nhận biết được một số thường biến ở một số đối tượng thường gặp.
 • Phân biệt được thường biến với đột biến.
 • Thấy được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG, tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

2/ Kĩ năng:

 • Phát triển kĩ năng sử dụng kính HV, và kĩ năng hợp tác nhóm nhỏ.
 • Rèn luyện kĩ năng quan sát và hoạt động theo nhóm.

3/ Thái độ: Có tính cẩn thận

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

 • Tranh, ảnh về các đột biến hình thái: thân, lá, hạt ...
 • Tranh, ảnh về bđ số lượng NST.
 • Tiêu bản về bộ NSt thường và bộ NST bị mất đoạn hoặc chuyển đoạn ở hành tây và tiêu bản về bộ NST lưỡng bội (2n), tam bội (3n) và tứ bội (4n) ở dưa hấu.
 • Kính HV có độ phóng đại 100 - 400 lần.
 • Tranh ảnh minh hoạ thường biến
 • Ươm mầm khoai ở ngoài sáng và trong tối.
 • Mang theo cây mạ trồng trong bóng tối và ngoài sáng.
 • Cây dừa nước mọc từ mô đất ca, bò xuống ven bờ và cả trên mặt nước.
 • Lấy 2 củ su hào của cùng một giống, nhưng được chăm sóc (bón phân, tưới nước) khác nhau.

2/ Học sinh:

Đọc trước bài

 • Ươm mầm khoai ở ngoài sáng và trong tối.
 • Mang theo cây mạ trồng trong bóng tối và ngoài sáng.
 • Cây dừa nước mọc từ mô đất ca, bò xuống ven bờ và cả trên mặt nước.
 • Lấy 2 củ su hào của cùng một giống, nhưng được chăm sóc (bón phân, tưới nước) khác nhau.

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định

2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới

Hoạt động 1: Quan sát đặc điểm hình thái của dạng gốc và thể đột biến

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV chia nhóm (mỗi nhóm 10 HS) và cho các nhóm quan sát đặc điểm hình thái của dạng gốc và các thể ĐB trên tranh phóng to (hoặc trên màn hình) treo trên bảng.

- GV yêu cầu các nhóm phải nêu lên được các dạng ĐB ở TV và ĐV.

- HS quán sát tranh, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quả quan sát của nhóm.

Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả quan sát của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung, góp ý kiến. Dưới sự hướng dẫn của GV, cả lớp nêu được:

+ Ở TV, dạng ĐB là bạch tạng, cây thấp, bông dài, lúa có lá đòng nằm ngang, hạt dài, hạt có râu.

+ Ở ĐV, chuột ĐB bạch tạng, gà ĐB chân ngắn, ở người ĐB bạch tạng.

Hoạt động 2: Quan sát bộ NST bình thường và bộ NST có biến đổi cấu trúc và số lượng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu HS quan sát tranh phóng to, đồng thời Q/s tiêu bản hiển vi về ĐB cấu trúc NST ở hành tây (hoặc hành ta) để xác định được các dạng ĐB NST.

- GV theo dõi nhận xét, bổ sung và nêu kết luận.

- HS Q/s tranh và tiêu bản, thảo luận nhóm để xác định các dạng ĐB NST.

Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung và cùng đưa ra những kết luận chung.

* Kết luận:

ĐB cấu trúc NST bao gồm:

+ Mất đoạn là 1 đoạn NSt bị đứt ra làm giảm số lượng gen trên NST.

+ Lặp đoạn là 1 đoạn NST nào đó được lặp lại 1 hoặc nhiều lần.

+ Đảo đoạn là một đoạn NST bị đứt rồi quay ngược lại 1800 và gắn vào chỗ bị đứt.

+ Chuyển đoạn là 1 đoạn NST này bị đứt ra vàgắn vào 1 NST khác hoặc cả 2 NST khác cặp cùng đứt 1 đoạn nào đó rồi trao đổi đoạn bị đứt với nhau.

Đánh giá bài viết
1 157
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm