Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 64

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 64: Ôn tập học kì II bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Củng cố, khắc sâu và mở rộng nhận thức phần sinh vật và môi trường.
  • Biết vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan.

II/ Phương tiện dạy học:

1. GV Hệ thống bài tập phần sinh vật và môi trường.

2. HS:Ôn lại kiến thức phần sinh vật và môi trường

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Bài tập:

Dạng 1: Bài tập xác định quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.

Bài 1: Hãy sắp xếp các tập hợp sinh vật dưới đây vào đúng với cấu trúc của chúng (quần thể, quần xã sinh vật):

-Các con cá trong 1 hồ tự nhiên.

-Các cá thể loài tôm sống trong 1 hồ tự nhiên.

-Các con chim trong 1 khu rừng.

-Các động vật ăn cỏ trên 1 đồng cỏ.

-Các cây rau mác mọc trên 1 bãi bồi của bờ sông.

-Các thực vật thân thảo trên 1 bờ sông.

-Các cây thân gỗ trong 1 cánh rừng.

-Các con thú có sừng trên thảo nguyên.

-Các con dế mèn trên 1 khu đất.

Dạng 2: Xác định mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật.

Bài 2: Quan sát các hiện tượng sau đây:

-Nhện bắt ruồi.

-Dây tơ hồng quấn trên cây bụi.

-Dê núi và hươu, nai tranh nguồn thức ăn cỏ.

-Sán lá sống trong gan của trâu, bò.

-Rắn bắt chuột.

-Cây mọc theo nhóm ở cùng 1 loài.

-Vi khuẩn lam sống cùng với bèo hoa dâu.

-Rễ của các cây cùng loài khi mọc kết nối lại với nhau.

-Các con sói tranh nhau nguồn thức ăn cùng tìm được.

Hãy sắp xếp các hiện tượng trên vào các mối quan hệ sinh thái phù hợp.

Dạng 3: Bài tập về chuỗi và lưới thức ăn.

Bài 1: Hãy viết 5 sơ đồ chuỗi thức ăn, mỗi sơ đồ có 4 mắt xích:

Bài 2: Hãy lập 4 chuỗi thức ăn với mỗi chuỗi thức ăn có 5 mắt xích .

Bài 3: Cho 1 lưới thức ăn sau:

a) Hãy liệt kê các chuỗi thức ăn có trong lưới thức ăn?

b) Trừ cây xanh và vi khuẩn, hãy nêu các mắt xích chung của lưới thức ăn?

Bài 1; Trả lời:

*Những tập hợp là quần thể sinh vật:

-Các cá thể loài tôm sống trong 1 hồ tự nhiên.

- Các cây rau mác mọc trên 1 bãi bồi của bờ sông.

- Các con dế mèn trên 1 khu đất.

*Những tập hợp là quần xã sinh vật:

- Các con cá trong 1 hồ tự nhiên.

- Các con chim trong 1 khu rừng.

-Các động vật ăn cỏ trên 1 đồng cỏ.-

- Các thực vật thân thảo trên 1 bờ sông.

- Các cây thân gỗ trong 1 cánh rừng.

- Các con thú có sừng trên thảo nguyên.

Bài 2:

Giải:

*Quan hệ hỗ trợ cùng loài:

- Cây mọc theo nhóm ở cùng 1 loài.

- Rễ của các cây cùng loài khi mọc kết nối lại với nhau.

*Quan hệ cạnh tranh cùng loài:

- Các con sói tranh nhau nguồn thức ăn cùng tìm được.

*Quan hệ cộng sinh:

Vi khuẩn lam sống cùng với bèo hoa dâu.

*Quan hệ cạnh tranh khác loài:

- Dê núi và hươu, nai tranh nguồn thức ăn cỏ.

*Quan hệ kí sinh, nửa kí sinh

- Dây tơ hồng quấn trên cây bụi.

-Sán lá sống trong gan của trâu, bò.

*Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác:

- Nhện bắt ruồi.

- Rắn bắt chuột.

Bài 1: Dạng 3

Giải:

-Cỏ → dế → gà → vi khuẩn

-Rau xanh→sâu rau→ chim ăn sâu → vi khuẩn

-Lúa →chuột → mèo→ vi khuẩn

-Rong → cá nhỏ→ cá lớn →vi khuẩn

-Hạt bắp → chim sẻ→ đại bàng→ vi khuẩn

Đánh giá bài viết
1 69
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm