Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 5

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen.
  • Nêu được ý nghĩa của định luật phân li độc lập.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.
  • Phát triển kĩ năng quan sát kênh hình.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 5 SGK hoặc máy chiếu phim nghi hình 5 SGK.

2/ Học sinh: đọc ttrước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

+Trình bày thí nghiệm của Mđen và nêu kết quả?

+Thế nào là biến dị tổ hợp? Xuất hiện ở loại sinh vật nào?

3/ Bài mới:

Mở bài: Tiết học trước chúng ta đã biết được “Các cặp tính trạng di truyền độc lập”. Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu xem Mđen đã giải thích hiện tượng này như thế nào.

Hoạt động 1: MENĐEN giải thích kết quả thí nghiệm

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho HS quan sát tranh phóng to hình 5 SGK và tìm hiểu SGK để giải thích:

? Về mặt di truyền Menđen quan niệm thế nào về các tính trạng? Ông quy định ra sao.

? Vì sao ở P mỗi cơ thể chỉ cho ra 1 loại giao tử.

? Do đâu F1 gồm toàn hạt vàng trơn.

? Vì sao F1 cho ra 4 loại giao tử.

- Tại sao ở F2 lại có 16 tổ hợp giao tử ?

- GV : khi cơ thể F1 (AaBb) phát sinh giao tử cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau, do sự kết hợp nhẫu nhiên (qua thụ tinh) của 4 loại giao tử đực với 4 loại giao tử cái.

- GV hướng dẫn HS cách viết các kiểu gen, kiểu hình ở F2 .

A-B-: Kiểu hình hai gen trội A, B.

A-bb: Kiểu hình gen trội A và gen lặn b.

aaB-: Kiểu hình của gen lặn a và gen trội B.

aabb: Kiểu hình của hai gen lặn a và b.

- Cho HS quan sát tranh phóng to hình 5 SGK và tìm các cụm từ phù hợp điền vào ô trống để hoàn thành bảng: phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng.

? Khi cơ thể lai F1 hình thành giao tử, 2 cặp nhân tố di truyền Aa và Bb phân li về giao tử như thế nào.

? Nội dung cơ bản của quy luật di truyền phân li độc lập là gì.

? Do đâu F2 xuất hiện 2 kiểu hình mới là “vàng – nhăn” và “xanh – trơn”.

Lưu ý: Sự phân li độc lập và sự tổ hợp tự do đã tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab với tỉ lệ ngang nhau.

? F2 có mấy kiểu gen? Do đâu có nhiều kiểu gen như vậy.

- HS quan sát tranh, tìm hiểu SGK và thảo luận, cử đại diện trình bày.

- 1 – 2 HS trả lời

- 1 HS lên bảng viết các quy định của Mđen.

- Đọc tiếp thông tin SGK/17, xem H5

- P thuần chủng nên mỗi cơ thể cho 1 loại giao tử.

- Trong cơ thể lai F1 nhân tố di truyền trội A lấn át nhân tố di truyền lặn a, nhân tố di truyền trội B lấn át nhân tố di truyền lặn b.

- F1 là cơ thể dị hợp, do sự phân li và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng tạo ra 4 loại giao tử tỉ lệ ngang nhau.

-HS theo dõi để biết cách làm

- Hai HS được gọi lên bảng: một HS điền vào bảng 5: Tỉ lệ của mỗi kiểu gen ở F2, một HS điền vào hàng: Tỉ lệ kiểu hình ở F2.

HS cả lớp nhận xét bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, tất cả HS cùng xây dựng đáp án đúng.

- Điền nội dung vào bảng 5.

- 2 HS trình bày.

- Sự phân li của mỗi nhân tố di truyền trong cặp Aa không phụ thuộc vào nhân tố di truyền trong cặp Bb. Nói cách khác, trong quá trình phát sinh giao tử, 2 cặp nhân tố di truyền Aa và Bb đã phân li độc lập với nhau: sự phân li độc lập này dẫn tới sự di truyền độc lập của 2 cặp tính trnạg “vàng – xanh” và “trơn – nhăn”. Đó là luận điểm cơ bản trong nội dung quy luật của Mđen.

- 1 – 2 HS trả lời -> rút ra KL.

- Sự phân li độc lập của 2 cặp nhân tố di truyền Aa và Bb đã dâzn tới sự tổ hợp tự do giữa các nhân tố di truyền trong 2 cặp này. Trong quá trình phát sinh giao tử A có thể tổ hợp tự do với B hoặc b, a cũng có thể tổ hợp tự do với B hoặc b. Sự tổ hợp tự do này làm hình thành 2 loại giao tử mới là Ab và aB. Từ đó hình thành 2 kiểu hình mới.

- 9 kiểu gen, do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử trong quá trình thụ tinh.

Đánh giá bài viết
1 88
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm