Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 41

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 41: Thực hành tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

 • Sưu tầm tư liệu về thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng
 • Trưng bày tư liệu theo chủ đề.
 • HDTH: tập dượt thao tác giao phấn

2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để rút ra kiến thức từ các tư liệu và làm báo cáo.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức tìm tòi sưu tầm tài liệu

II/ Phương tiện dạy học:

1.GV

 • Tranh ảnh, sách báo dùng để tím hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi:
 • 1 tranh hoặc ảnh về các giống bò nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, bò lai F1.
 • 1 tranh hoặc ảnh về các giống lợn nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, lợn lai F1.
 • 1 tranh hoặc ảnh về sự thay đổi tỉ lệ các phần của cơ thể bò và lợn do chọn giống tiến hành theo các hướng khác nhau.
 • 1 tranh hoặc ảnh về các giống vịt nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, vịt lai F1.
 • 1 tranh hoặc ảnh về các giống gà nổi tiếng ở Việt Nam và giống nhập nội, gà lai F1.
 • 1 tranh hoặc ảnh về một số giống cá trong nước và nhập nội, cá lài F1.
 • 1 tranh hoặc ảnh về giống lúa và giống đậu tương (hoặc lạc, dưa).
 • 1 tranh hoặc ảnh về lúa ngô lai.
 • Bảng phụ ghi nội dung bảng 39 SGK.

2. HS: Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về thành tựu chọn giống ở VN

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: HDTH: tập dượt thao tác giao phấn

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV giới thiệu dụng cụ thực hành

-GV dùng tranh hình 38 để hướng dẫn thao tác thực hành

-GV yêu cầu HS về nhà thực hành.

-HS lắng nghe để biết cách thực hành

- HS có thể về nhà thực hành trên cây ngô hoặc lúa

Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo chủ đề

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV cho các nhóm HS (3-4 HS) sắp xếp các tranh của nhóm (mang theo) theo chủ đề.

- HS trao đổi theo nhóm và sắp xếp các tranh theo chủ đề:

+ Thành tựu chọn giống vật nuôi, có đánh số thứ tự các tranh.

+ Thành tựu chọn giống cây trồng có đánh số thứ tự các tranh.

Hoạt động 3: Quan sát so sánh các kiến thức lí thuyết

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các tranh và so sánh với kiến thức đã học để thực hiện.

- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm, cử đại diện trình bày kết quả thảo luận.

Hai HS được GV gọi lên bảng để điền và hoàn thành bảng (có nội dung bảng 39 SGK).

+ Một HS điền vào cột “Hướng dẫn sử dụng” và một HS điền vào cột “Tính trạng nổi bật”. HS cả lớp theo dõi, bổ sung và cùng xây dựng đáp án đúng.

Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm