Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 59

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 59: Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường địa phương bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện pháp khắc phục.
 • Nâng cao nhận thức đối với việc chống ô nhiễm môi trường.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích làm việc theo nhóm.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên

 • Tư liệu (tranh ảnh) về ô nhiễm môi trường ở San Thàng
 • Tranh ảnh về hoạt động của con người để cải tạo môi trường ở San Thàng

2. Học sinh:

 • Kết quả điều tra tiết trước
 • Mỗi nhóm chuẩn bị 1 tờ giấy A0 đã kẻ sẵn bảng 56.1, 56.2, 56.3 sgk

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Học sinh thảo luận nhóm

Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

-GV yêu cầu học sinh dựa vào kết quả điều tra ở tiết trước của từng cá nhân, thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến điền vào bảng 56.1, 56.2, 56.3 trên khổ giấy A0.

-HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến

-Điền kết quả thảo luận vào bảng 56.1, 56.2, 56.3

-Thảo luận các câu hỏi lí thuyết

Hoạt động 2: Các nhóm báo cáo

Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

-GV yêu cầu lần lượt từng nhóm lên báo cáo

-Đại diện các nhóm lên báo cáo

-Nhóm khác nhận xét

4/ Củng cố:

 • GV nhận xét kết quả thực hành
 • GV chốt lại yêu cầu của bài và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
 • Tuyên dương các nhóm thực hiện tốt, nhắc nhở các nhóm còn yếu hoặc còn thiếu sót.

5/ Dặn dò: HS viết thu hoạch vào vở thực hành trên cơ sở báo cáo của nhóm đã trình bày.

Đánh giá bài viết
1 73
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm