Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 14

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 14: Thực hành quan sát hình thái nhiễm sắc thể bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Nhận được dạng NST ở các kì phân bào.
  • Ôn lại kiến thức trọng tâm của chương II

2/ Kĩ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi.
  • Phát triển kĩ năng quan sát, vẽ hình trên kính hiển vi và kĩ năng thảo luận nhóm

3/ Thái độ: Có tính cẩn thận tỉ mỉ trong khi thực hành

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Kính hiển vi
  • Các tiêu bản cố định NST của một số loài động thực vật (giun đũa, châu chấu, hành, lúa nước...)

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới

Hoạt động 1: GV hướng dẫn học sinh thực hành

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức về những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân và giảm phân

GV lưu ý: có thể nhận biết được các kì thông qua vị trí của các NST trong tế bào. Ví dụ, nếu thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì đó là kì giữa.

Nếu NST phân thành 2 nhóm ở gần 2 cực tế bào thì đó là kì cuối ...

GV chiếu hình hình thái NST đang ở các kì để HS quan sát và nhận diện

Hs nhớ lại kiến thức, theo dõi giáo viên hướng dẫn

Dưới sự chỉ đạo của GV, HS xác định đúng vị trí của các NST (đang quan sát) ở kì nào của quá trình phân bào.

Hoạt động 2: Ôn tập chương II

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

- Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

- Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm phân?

-Thụ tinh là gì?

-Nêu cơ chế xác định giới tính?

Bài tập 1: ở tuồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân thì số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu?

Bài tập 2: ở ngô 2n = 20 NST

1.Ở kì trung gian trong tế bào ngô có bao nhiêu NST?

2. Ở kì đầu của nguyên phân có bao nhiêu NST kép?

3. Ở kì sau của nguyên phân có bao nhiêu NST đơn?

4. Ở kì giữa giảm phân I có bao nhiêu cromatit?

5. Kì sau giảm phân II có bao nhiêu cromatit?

HS cá nhân trả lời những câu hỏi trên.

HS khác nhận xét

16 NST

1. 20 NST

2. 20 NST kép

3. 40 NST đơn

4. 40 cromatit

5. 0 cromatit

Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm