Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 51

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 51: Hệ sinh thái bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

 • Trình bày được thế nào là một hệ sinh thái, lấy ví dụ minh họa các kiểu hệ sinh thái, chuỗi và lưới thức ăn.
 • Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp nông nghiệp nâng cao năng suất cây trồng đang sử dụng rộng rãi hiện nay.

2/ Kĩ năng:

 • Rèn kĩ năng quan sát tranh hình nhận biết kiến thức.
 • Kĩ năng khái quát tổng hợp.
 • Vận dụng bài học giải thích hiện tượng thực tế.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, ý thức xây dựng mô hình sản xuất.

II/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

 • Tranh hình hệ sinh thái: Rừng nhiệt đới, Savan, rừng ngập mặn...
 • Tranh một số động vật được cắt rời: Con thỏ, hổ, sư tử, chuột, dê, trâu...

2/ Học sinh:

 • Đọc trước bài
 • Sưu tầm tranh một số động vật.

III/Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ:

 • Thế nào là một quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào?
 • Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật?

3/ Bài mới

Hoạt động 1: Thế nào là một hệ sinh thái

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Cho HS đọc thông tin mục I SGK và trả lời câu hỏi mục s SGK/150.

- Cho thảo luận toàn lớp.

- GV đánh giá kết quả thảo luận.

GV đặt câu hỏi: Một hệ sinh thái rừng nhiệt đới (hình 50.1) có đặc điểm gì?

Thế nào là một hệ sinh thái?

- GV giúp HS hoàn thành khái niệm.

→ Em hãy kể tên các hệ sinh thái mà em biết. (Mô hình nông, lâm, ngư nghiệp...)

- Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm những thành phần chủ yếu nào?

- HS quan sát hình 50 và các hình sưu tầm. Đọc thông tin, thảo luận theo nhóm thống nhất ý kiến trả lời các câu hỏi.

+ Thành phần vô sinh: đất, nước, nhiệt độ...

+ Thành phần hữu sinh: động vật, thực vật.

+ Lá mục: thức ăn của vi khuẩn, nấm...

+ Cây rừng: là thức ăn, nơi ở của động vật.

+ Động vật ăn thực vật, thụ phấn và bón phân cho thực vật.

+ Rừng cháy: mất nguồn thức ăn, nơi ở, nước, khí hậu thay đổi.

→ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- HS khái quát kiến thức vừa khai thác được trong hình thành những kiến thức: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới có đặc điểm:

+ Có nhân tố vô sinh và hữu sinh.

+ Có nguồn cung cấp thức ăn đó là thực vật.
+ Giữa sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng.

+ Tạo thành vòng khép kín vật chất

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm