Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 15

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 15: ADN bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Phân tích được thành phần hóa học của ADN, đặc biệt là tính đặc thù và đa dạng của nó.
  • Mô tả được cấu trúc không gian của ADN theo mô hình của J.Oat xơn và F. Crick.

2/ Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng thảo luận theo nhóm.

3/ Thái độ: Yêu thích bộ môn

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên:

  • Mô hình cấu tạo phân tử ADN.
  • Tranh phóng to hình 15 SGK

2/ Học sinh: Đọc trước bài

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới

Mở bài: ADN không chỉ là thành phần quan trọng của NST mà còn liên quan mật thiết với bản chất hoá học của gen. Vì vậy nó là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyềnở cấp độ phân tử.

Hoạt động 1: Cấu tạo hoá học của phân tử ADN

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to (hay bật máy chiếu) hình 15 SGK cho HS quan sát và yêu cầu HS đọc SGK để thực hiện SGK:

? Nêu thành phần hoá học của ADN.

? Nhận xét gì về khối lượng, kích thước của ADN.

? Vì sao nói ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

GV: Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở cho sự đa dạng và đặc thù của các loài vật. ADN chủ yếu tập trung trong nhân và có khối lượng ổn định, đặc trưng của loài.

Tóm lại: cấu trúc theo nguyên tắc đa phân đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của ADN.

? Tính trạng do gen quy định, gen lại có liên quan chặt chẽ với ADN. Sự hiểu biết này giúp ta giải thích như thế nào về nguồn gốc thống nhất của inh giới cũng như tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

GV: ADN của tất cả các loài đều có cấu tạo hoá học thống nhất: do 4 loại nu tạo nên. Đây là 1 bằng chứng về nguồn gốc thống nhất của sinh giới. - Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

- Từng HS quan sát tranh, đọc SGK và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi của SGK.

Một vài nhóm trình bày các câu trả lời, các nhóm khác bổ sung và cùng xây dựng đáp án đúng.

* Kết luận:

+ Tính đặc thù của ADN là số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit quy định.

+ Do sự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của ADN.

Đánh giá bài viết
1 231
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm