Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 19

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng

  • Hiểu mqh giữa ARN và prôtêin thông qua việc trình bày được sự hình thành chuỗi axit amin.
  • Giải thích được mối quan hệtrong sơ đồ: gen (một đoạn ADN) → mARN→ prôtêin → tính trạng.

2/ Kĩ năng: Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình, kĩ năng học theo nhóm.

3/ Thái độ: Yêu thích môn học

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 19.1 – 3 SGK

2/ Học sinh: Chuẩn bị bài theo vở bài tập

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ

  • Trình bày cấu trúc của prôtêin? Vì sao prôtêin đa dạng và đặc thù?
  • Trình bày chức năng của prôtêin?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Mối quan hệ giữa ARN và Prôtêin

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV đặt vấn đề: Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin ở trong nhân, mà prôtêin được hình thành ở chất tế bào. Vậy, giữa ADN và prôtêin phải quan hệ với nhau qua một vật trung gian nào đó.

- GV treo tranh phóng hình 19.1 SGK và yêu cầu HS tự nghiên cứu mục I SGK để trả lời câu hỏi: Hãy cho biết dạng trung gian và vai trò của nó trong mqh giữa gen và prôtêin?

- GV dựa vào mô hình diễn tả quá trình tổng hợp prôtêin

+Nêu các thành phần tham gia tổng hợp chuỗi a.a?

+Các loại nu nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

+Tương quan về số lượng giữa a.a và nu của mARN khi ở trong ribôxôm?

→Sự tạo thành chuỗi a.a dựa trên những nguyên tắc nào?

GV hoàn thiện kiến thức

+Trình bày quá trình hình thành chuỗi a.a?

- HS quan sát tranh, mô hình độc lập nghiên cứu SGK, thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời. Một vài đại diện trình bày câu trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung để đưa ra đáp án đúng.

+ mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin, có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc prôtêin.

HS qua quan sát, phân tích hình giải đáp

+ Thành phần tham gia: mARN, tARN, ribôxôm

+ A-U, G-X

+ Tương quan:3 nu→1 a.a

→Dựa trên khuôn mẫu của mARN và NTBS

Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét bổ sung

HS trình bày trên sơ đồ

-Sự hình thành chuỗi a.a:

+mARN rời khỏi nhân đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin

+Các tARN mang a.a vào ribôxôm khớp với mARN theo NTBS đặt a.a vào vị trí

+Khi ribôxôm dịch một nấc trên mARN a.a nối tiếp

+Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN chuỗi a.a được tổng hợp song

Đánh giá bài viết
1 310
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm