Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 68

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 68: Tổng kết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

  • Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản đã học ở THCS.
  • Vận dụng kiến thức để xử lí các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

2/ Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng lập bảng trình bày những kiến thức đã học.
  • Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp và khái quát hóa.
  • Rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm.

3.Thái độ: Yêu thích bộ môn và bảo vệ sinh vật

II/ Phương tiện dạy học:

1. GV: Các bảng phụ ghi sẵn các đáp án cần điền.

2. HS: Kẻ các bảng phụ vào vở bài tập

III/ Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra bài cũ: Không

3/ Bài mới:

Hoạt động 1: Cây có hoa

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV cho HS tìm các từ, cụm từ điền vào ô trống để hoàn thành bảng 65.1 SGK.

- GV nhận xét, chỉnh sửa và chính xác hóa đáp án (treo bảng phụ ghi đáp án).

- HS thảo luận theo nhóm để thống nhất hội dung điền bảng và cử đại diện báo cáo kết quả trước lớp.

- Một vài HS trình bày kết quả điền bảng của nhóm mình, các nhóm khác bổ sung để xây dựng đáp án chung cho cả lớp.

Đáp án: Bảng 65.1 Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa.

Cơ quan

Chức năng

Rễ

Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây

Thân

Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây.

Thu nhận ánh sáng để quang hợp tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước.

Hoa

Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

Quả

Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

Hạt

Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.

Hoạt động 2: Cơ thể người

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV cho HS lựa chọn các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn thành bảng 65.2 SGK.

- GV xác nhận đáp án đúng và treo bảng phụ (ghi đáp án)

- HS tái hiện lại kiến thức, thảo luận theo nhóm để thống nhất các nội dung cần điền và cử đại diện báo cáo kết quả điền bảng của nhóm.

- Dưới sự hướng dẫn của GV, các nhóm thảo luận để cùng xây dựng đáp án đúng.

Đánh giá bài viết
1 77
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm