Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 43

Giáo án môn Sinh học 9

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 43: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 9 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học xong bài này, HS có khả năng:

  • Nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí và tập tính của sinh vật.
  • Giải thích được sự thích nghi của sinh vật.

2/ Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ các hình vẽ, kĩ năng trao đổi theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK.

3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật

II/ Phương tiện dạy học:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 42.1-2 SGK.

2/ Học sinh:

  • Đọc trước bài
  • Kẻ bảng SGK /123

III/ Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Thế nào là môi trường của sinh vật?
  • Nêu các nhân tố sinh thái của môi trường?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- GV treo tranh phóng to hình 42.1-2 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc SGK để thực hiện.

- GV gợi ý HS: So sánh cây sống nơi ánh sáng mạnh (nơi trống trải) với cây nơi ánh sáng yếu (Cây mọc thành khóm gần nhau, dưới tán cây khác)

?Ánh sáng ảnh hưởng tới thực vật như thế nào.

- HS quan sát tranh, đọc SGK và thảo luận theo nhóm về so sánh đặc điểm hình thái của cây mọc nơi ánh sáng mạnh với cây mọc nơi ánh sáng yếu, để hoàn thành bảng 42.1 SGK. Đại diện các nhóm lên bảng: Một HS điền vào cột “Cây sống nơi quang đãng”, một HS điền vào cột “Cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà...”

- HS cả lớp nhận xét, bổ sung và dưới sự chỉ đạo của GV, cả lớp phải nêu lên được đáp án đúng.

KL

Bảng: ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lí của cây

Những đặc điểm của cây

Khi cây sống nơi quang đãng

Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà...

Đặc điểm hình thái

- Lá

Phiến lá nhỏ , hẹp, màu xanh nhạt

Phiến lá lớn, màu xanh thẫm

- Thân

Thân cây thấp số cành cây nhiều

Chiều cao bị hạn chế bởi chiều cao của tán cây phía trên, của trần nhà

- ....

...

...

Đặc điểm sinh lý

- Quang hợp

Cường độ quang hợp cao trong điều kiện ánh sáng mạnh

Cây có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu, quang hợp yếu trong điều kiện ánh sáng mạnh

Thoát hơi nước

Cây điều tiết thoát hơi nước linh hoạt: thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, thoát hơi nước giảm trong điều kiện cây thiếu nước

Cây điều tiết thoát hơi nước kém: thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, khi thiếu nước cây dễ bị héo

- ...

...

...

-Ánh sáng làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật.

-Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện ánh sáng khác nhau: Nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng

Hoạt động 2: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

?Ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK để thực hiện.

- GV theo dõi, nhận xét và hoàn chỉnh đáp án.

-

- HS đọc SGK, thảo luận theo nhóm, cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận của nhóm.

Đại diện một vài nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác cùng xây dựng đáp án đúng.

* Đáp án:

Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu.

Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển của động vật.

Đánh giá bài viết
1 324
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm