Phương pháp dạy: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phương pháp dạy: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8
I. Loại toán tìm hai số.
+ Hướng dẫn học sinh trong dạng bài này gồm c bài toán như:
- Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu, hoặc tỉ số của chúng.
- Toán về tìm s sách trong mỗi giá sách, tính tuổi cha và con, tìm số ng nhân mỗi phân ởng.
- Toán tìm số dòng một trang sách, tìm số dãy ghế và số người trong một y.
+ Hướng dẫn học sinh lập bảng như sau:
1.Toán tìm hai số biết tổng hoặc hiệu hoặc tỉ s.
*Bài toán 1:
Hiệu hai số là 12. Nếu chia số cho 7 lớn cho 5 thì thương thứ nhất lớn n thương thứ hai
4 đơn vị.
Tìm hai s đó.
Phân tích bài toán:
hai đại lượng tham gia o bài toán, đó số số lớn.
Nếu gọi số là x t số lớn biểu diễn bởi biểu thức nào?
Yêu cầu học sinh điền vào các ô trống còn lại ta thương thứ nhất
7
x
, thương thứ hai
12
5
x
Giá tr
Thương
Số
x
7
x
Số lớn
x + 12
12
5
x
Lời giải:
Gọi số x.
Số lớn là: x +12.
Chia số bé cho 7 ta được thương :
7
x
.
Chia số lớn cho 5 ta được thương là:
12
5
x
thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai 4 đơn v nên ta có phương trình:
12
5
x
-
7
x
= 4
Giải phương trình ta được x = 28
Vậy số 28.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số lớn là: 28 +12 = 40.
2. Toán về tìm số sách trong mỗi giá sách, tìm tuổi, tìm số công nhân của phân xưởng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
*Bài toán 2
Hai thư viện cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai
3000 cuốn, thì số ch của hai thư viện bằng nhau.
Tính số sách lúc đầu mỗi thư viện.
Phân tích bài toán:
hai đối tượng tham gia vào i toán: Thư viện 1 thư viện 2. Nếu gọi số ch lúc đầu của thư
viện 1 x, thì thể biểu thị số ch của thư viện hai bởi biểu thức nào? Số sách sau khi chuyển
thư viện 1, thư viện 2 biểu thị như thế nào?
Số ch lúc đầu
Số sách sau khi chuyển
x
x - 3000
15000 - x
(15000 - x) + 3000
Lời giải:
Gọi số sách lúc đầu thư viện I x (cuốn), x nguyên, dương.
Số sách lúc đầu thư viện II là: 15000 - x (cuốn)
Sau khi chuyển số sách thư viện I là: x - 3000 (cuốn)
Sau khi chuyển số sách thư viện II :
(15000 - x)+ 3000 = 18000-x (cuốn)
sau khi chuyển số ch 2 thư viện bằng nhau nên ta phương trình:
x - 3000 = 18000 - x
Giải phương trình ta được: x = 10500 (thỏa mãn điều kiện).
Vậy số sách lúc đầu thư viện I 10500 cuốn.
Số sách lúc đầu thư viện II là: 15000 - 10500 = 4500 cuốn.
*Bài toán 3:
Số công nhân của hai nghiệp trước kia tỉ l với 3 4. Nay nghiệp 1 thêm 40 công nhân,
nghiệp 2 thêm 80 công nhân. Do đó số công nhân hiện nay của hai nghiệp tỉ lệ với 8 11.
Tính số ng nhân của mỗi nghiệp hiện nay.
Phân tích bài toán:
hai đối tượng tham gia trong i toán, đó nghiệp 1 nghiệp 2. Nếu gọi số công nhân
của nghiệp 1 x, thì số công nhân của nghiệp 2 biểu diễn bằng biểu thức nào? Học sinh điền
vào các ô trống còn lại căn cứ vào giả thiết: Số công nhân của hai xí nghiệp tỉ l với 8 11 để lập
phương trình.
Số công nhân
Trước kia
Sau khi thêm
nghiệp 1
x
x + 40

Phương pháp dạy: Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Phương pháp dạy: Giải bài toán bằng cách lập phương trình là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 8 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

.....................................

Ngoài Phương pháp dạy: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
18 10.230
Sắp xếp theo
    Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm