Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 bao gồm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài tập kèm theo trong chương trình học giữa học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 bao gồm các dạng bài tập tổng quát cho 2 phần Số học và Hình học và các dạng đề thi mẫu chi tiết cho từng phần là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 6cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Đánh giá bài viết
14 5.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm