Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 là đề thi được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô ra đề thi cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

A. Phần Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất :

Câu 1. Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là: ( M1- 0,5 điểm)

A. 24346

B. 23436

C.31464

D.42435

Câu 2. Số bé nhất trong các số 19468, 21369, 30396, 20486 là: ( M1- 0,5 điểm)

A. 19468

B. 21369

C. 30396

D. 20486

Câu 3. Kết quả của phép tính 15000 + 50 + 4 là: ( M4- 0,5 điểm)

A. 15554

B. 15540

C. 15054

D. 15504

Câu 4. Số ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm viết là: ( M2- 0,5 điểm)

A. 35573

B. 35375

C. 33575

D. 37050

Câu 5. Dư của phép chia 21349 : 7 là: ( M2- 0,5 điểm)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 6. 1/3 của 15m là: ( M3- 0,5 điểm)

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

B. Phần tự luận:

1. Đặt tính rồi tính: ( M2- 2 điểm)

65234 + 4325

79 356 - 42156

13416 x 6

43218 : 4

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Tìm x: ( M3- 1 điểm)

a) 25487 – x = 14230

b) 65442 : x = 6

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Tính: ( M3- 1 điểm)

a) 11677 x 8 – 32526 =

b) 51648 : 4 + 23425 =

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. ( M4- 2 điểm)

Mua 6 cái bút hết 36000 đồng. Hỏi mua 9 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. ( M4- 1 điểm)

a. Tính nhanh:

(75235 + 43250 + 26485) x ( 250 x 4 – 1000)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của phép chia mà một số chia cho 8 được số dư là số dư nhỏ nhất và thương là số có 5 chữ số khác nhau nhỏ nhất

……………………………………………………………………………………

Tham khảo thêm các đề thi Toán lớp 3 khác:

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3Tiếng Việt 3 hay Tiếng Anh lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
29 8.107
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm