Tra cứu điểm thi lớp 10 cả nước năm 2021

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 cả nước năm 2021

Tra cứu điểm thi lớp 10 cả nước năm 2021 được VnDoc.com chia sẻ dưới đây giúp các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của mình nhanh nhất. Các địa phương bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 năm 2021 trước 3/8/2021. Sau đây là tài liệu mời các bạn tham khảo

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 cả nước:

STT

Các địa phương

Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2020

1

TP. Hà Nội

Hanoi.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2021

2

TP.HCM

hcm.edu.vn hoặc

3

TP. Hải Phòng

haiphong.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hải Phòng năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng năm 2021 - 2022

4

Tỉnh Hà Giang

hagiang.edu.vn hoặc  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Giang năm 2021

5

Tỉnh Cao Bằng

Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Cao Bằng năm 2021 - 2022

6

Tỉnh Lai Châu

laichau.edu.vn hoặc

7

Tỉnh Điện Biên

Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Điện Biên năm 2020

8

Tỉnh Lào Cai

sgdtt.laocai.gov.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2020

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Lào Cai năm 2021

9

Tỉnh Tuyên Quang

tuyenquang.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Tuyên Quang năm 2021 - 2022

10

Tỉnh Lạng Sơn

langson.gov.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Lạng Sơn năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm 2021 - 2022

11

Tỉnh Bắc Kạn

backan.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Bắc Kạn năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bắc Kạn năm 2021 - 2022

12

Tỉnh Thái Nguyên

thainguyen.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Thái Nguyên năm 2021

13

Tỉnh Yên Bái

yenbai.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Yên Bái năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Yên Bái năm 2021 - 2022

14

Tỉnh Sơn La

sogddtsonla.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La năm 2021 - 2022

15

Tỉnh Phú Thọ

phutho.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ năm 2021 - 2022

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ năm 2021

16

Tỉnh Vĩnh Phúc

vinhphuc.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2021 - 2022

17

Tỉnh Quảng Ninh

quangninh.gov.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Quảng Ninh năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ninh năm 2021 - 2022

18

Tỉnh Bắc Giang

bacgiang.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Bắc Giang năm 2020

19

Tỉnh Bắc Ninh

bacninh.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2020

hoặc: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2020

20

Tỉnh Hải Dương

haiduong.edu.vn hoặc Điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2021 - 2022

Điểm chuẩn lớp 10 Hải Dương năm 2021 - 2022

21

Tỉnh Hưng Yên

hungyen.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2021

điểm chuẩn: Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên năm 2021 - 2022

22

Tỉnh Hòa Bình

hoabinh.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Hòa Bình năm 2021 - 2022

23

Tỉnh Hà Nam

hanam.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nam năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam năm 2021 - 2022

24

Tỉnh Nam Định

namdinh.edu.vn hoặc Điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2020

25

Tỉnh Thái Bình

sogddt.thaibinh.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Thái Bình năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2021

26

Tỉnh Ninh Bình

ninhbinh.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Ninh Bình năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Ninh Bình năm 2021 - 2022

27

Tỉnh Thanh Hóa

thanhhoaedu.vn hoặc Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2021

28

Tỉnh Nghệ An

nghean.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm 2021 - 2022

29

Tỉnh Hà Tĩnh

hatinh.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Hà Tĩnh năm 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh

30

Tỉnh Quảng Bình

Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Quảng Bình năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Bình năm 2021 - 2022

31

Tỉnh Quảng Trị

quangtri.edu.vn hoặc Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị năm 2021

32

Tỉnh Thừa Thiên Huế

thuathienhue.edu.vn hoặc Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

33

Thành phố Đà Nẵng

danang.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đà Nẵng năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2021

34

Tỉnh Quảng Nam

quangnam.edu.vn hoặc Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2020

35

Tỉnh Quảng Ngãi

Xem điểm thi vào lớp 10 Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 - 2022

36

Tỉnh Bình Định

Xem điểm thi vào lớp 10 Bình Định năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Định năm 2021

37

Tỉnh Phú Yên

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Phú Yên năm 2021 - 2022

38

Tỉnh Gia Lai

gialai.deu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Gia Lai năm 2021

39

Tỉnh Kon Tum

kontum.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Kon Tum năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Kon Tum năm 2021

40

Tỉnh Đắk Lắk

daklak.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 Đắc Lắk năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk năm 2021 - 2022

41

Tỉnh Đắk Nông

daknong.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Đắk Nông năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2021

42

Tỉnh Khánh Hòa

khanhhoa.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2021

43

Tỉnh Ninh Thuận

ninhthuan.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2021 - 2022

44

Tỉnh Bình Thuận

sgddt.binhthuan.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Bình Thuận năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2021 - 2022

45

Tỉnh Lâm Đồng

lamdong.edu.vn

46

Tỉnh Bình Phước

binhphuoc.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2021

47

Tỉnh Bình Dương

sgdbinhduong.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Dương năm 2021 - 2022

48

Tỉnh Tây Ninh

tayninh.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Tây Ninh 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2021

49

Tỉnh Đồng Nai

cttdt.dongnai.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Đồng Nai năm 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Đồng Nai năm 2021

50

Tỉnh Long An

sgddt.longan.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Long An năm 2021 - 2022

51

Tỉnh Đồng Tháp

dongthap.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2021 - 2022

52

Tỉnh An Giang

angiang.edu.vn hoặc Xem điểm thi vào lớp 10 An Giang năm 2021

53

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

bariavungtau.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

điểm chuẩn: Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

54

Tỉnh Tiền Giang

sgddt.tiengiang.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Tiền Giang năm 2021 - 2022

55

TP Cần Thơ

cantho.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Cần Thơ năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2021

56

Tỉnh Hậu Giang

haugiang.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Hậu Giang năm 2021 - 2022

57

Tỉnh Bến Tre

bentre.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Bến Tre năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre năm 2021 - 2022

58

Tỉnh Vĩnh Long

vinhlong.edu.vn hoặc Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2021

59

Tỉnh Trà Vinh

travinh.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Trà Vinh năm 2021 - 2022

60

Tỉnh Sóc Trăng

sogddt.soctrang.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Sóc Trăng năm 2021 - 2022

61

Tỉnh Bạc Liêu

sgddt.baclieu.gov.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Bạc Liêu năm 2021 - 2022

62

Tỉnh Kiên Giang

kiengiang.edu.vn hoặc Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Kiên Giang năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Kiên Giang năm 2021 - 2022

63

Tỉnh Cà Mau

sogddt.camau.gov.vn hoặc Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Cà Mau năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 Cà Mau năm 2021 - 2022

Bảng cập nhật dự kiến thời gian 63 tỉnh thành công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

STT

Tỉnh, thành (Link tra cứu điểm thi)

Thời gian công bố điểm thi

Thời gian công bố điểm chuẩn

1

An Giang10/627/7 đến 30/7

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

22/7 đến 29/8

22/7 đến 29/8

3

Bạc Liêu

đã công bố 22/7

4

Bắc Giang

28/7

13/8

5

Bắc Kạn

xong trước 24/8

6

Bắc Ninh

30/7

15/8

7

Bến Tre

18 đến 21/6

30/7 đến 4.8

8

Bình Dương

21/6

28/7

9

Bình Định

24/7

trước 3/8

10

Bình Phước

5/8 - 12/8

chậm nhất 30/8

11

Bình Thuận

đang cập nhật

12

Cà Mauxét tuyển15/8

13

Cao Bằng23/76/8

14

Cần Thơ16/64/8

15

Đà Nẵngđang cập nhật

16

Đắk Lắkđang cập nhật

17

Đắk Nông

trước 17/6

18

Điện Biên

xét tuyển

19

Đồng Nai16/65/8

20

Đồng Tháp8/88/8

21

Gia Laiđang cập nhật

22

Hà Giangđang cập nhật

23

Hà NamChuyên 15/6; trường thường 29/6

24

Hà Nộichậm nhất 3/8

chậm nhất 3/8

25

Hà Tĩnhtrước 29/7trước 29/7

26

Hải Dương17/6trước 3/8

27

Hải Phòngchậm nhất 28/7chậm nhất 28/7

28

Hậu Giang28 -29/7trước 14/8

29

Hòa Bìnhđang cập nhật

30

TP. HCM27/721/8

31

Hưng Yêntrước 25/7trước 25/7

32

Khánh Hòa17/6trước 30/7

33

Kiên Giangtrước 28/7trước 28/7

34

Kon Tumđang cập nhật

35

Lai Châu

xét tuyển

36

Lạng Sơn25-30/66/8

37

Lào CaiTrung tuần tháng 6đầu tháng 8

38

Lâm Đồng

xét tuyển

trước 2/8

39

Long An25/7

40

Nam Định31/7

41

Nghệ An15/6

42

Ninh Bình27/7trước 1/8

43

Ninh Thuận20/6

44

Phú ThọDự kiến 25/6

45

Phú Yên20/6

46

Quảng Bình17/6

47

Quảng Nam

trước 20/6

48

Quảng Ngãitrước 16/6

49

Quảng Ninh14/6

50

Quảng Trị

17/6 (kết quả xét tuyển)

51

Sóc Trăngđang cập nhật

52

Sơn La25/6

53

Tây Ninh800h ngày 18/6

54

Thái Bìnhchuyên 10/6

55

Thái Nguyên20 đến 25/6

56

Thanh Hóa13/6

57

Thừa Thiên Huế18/6 (có thể sớm hơn)

58

Tiền Giangđầu tháng 7

59

Trà Vinh12/6

60

Tuyên Quangtrước 30/6

61

Vĩnh Longtrước 9/6

62

Vĩnh Phúc3/7

63

Yên Báiđang cập nhật

Điểm thi lớp 10 được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của các sở GD-ĐT.

Thí sinh có thể vào website của Sở GD&ĐT tại địa phương mình theo học, đăng nhập số báo danh hoặc họ, tên và mã xác nhận để tra cứu điểm.

Ngoài ra, điểm thi cũng sẽ được công bố tại trường THCS thí sinh đã theo học, hoặc các điểm thi thí sinh dự thi.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất, giúp việc làm quen với môi trường học tập THPT, lớp 10 trở nên dễ dàng hơn. Hãy vào nhóm để nhận tài liệu học tập và nhận giải đáp thắc mắc các môn học nhé.

.............................................

Ngoài Tra cứu điểm thi lớp 10 cả nước năm 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2020 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
25 46.690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tra cứu Điểm thi vào lớp 10 Xem thêm