Trắc nghiệm hóa học 9 bài 28

Trắc nghiệm hóa 9 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 28 được VnDoc biên soạn gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung câu hỏi bám sát hóa 9 bài 28, giúp các bạn ôn tập cũng như củng cố kiến thức. 

A. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 28 

Câu 1. Khí cacbon oxit có những tính chất vật lí là: 

A. không màu, không mùi, rất độc, không tan trong nước, hơi nhẹ, hơn không khí

B. không màu, không mùi, rất độc, không có tính axit

C. không màu, không mùi, rất độc, có tính chất của oxit axit 

D. không màu, không mùi, không độc 

Câu 2. Khí cacbon dioxit có những tính chất vật lí

A. không màu, không mùi, ít tan trong nước, rất độc 

B. không màu, không mùi, không độc, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí. 

C. không màu, không mùi, không độc, tan ít trong nước, nặng hơn không khí. 

D. không màu, không mùi, rất độc, nặng hơn không khí. 

Câu 3. Ở một số vùng nông thôn, về mùa đông còn xảy ra hiện tượng có người bị chết ngạt do ngộ độc khí than khi dùng bếp than để sưởi trong nhà. Đó là do

A. khí CO sinh ra khi than cháy không hoàn toàn.

B. khí CO2 sinh ra khi than cháy.

C. do nhiệt độ quá cao

D. do khí N2 sinh ra khi đốt than. 

Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. CO và CO2 đều là oxit axit 

B. CO không phải oxit axit; CO2 là oxit axit 

C. CO là chất có tính khử; CO2 là oxit axit 

D. CO là oxit axit, CO2 là oxit không tạo muối 

Câu 5. Khí CO tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

A. Fe2O3, CuO, O2, PbO 

B. CuO, CaO, C, O2

C. Al2O3, C, O2, PbO

D. Fe2O3, Al2O3, CaO, O2

Câu 6. Dẫn 4,48 lít khí CO (đktc) đi vào ống đựng Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 2,4 gam. Khí đi ra khỏi ống có phần trăm thể tích CO2 bằng

A. 25%

B. 75%

C. 50%

C. 40%

Câu 7. Dẫn 2,24 khí cacbonic (đktc) vào V ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa muối natri cacbonat. Giá trị của V là: 

A. 150 

B. 200 

C. 250 

D. 300 

Câu 8. 2,24 lít khí CO (Đktc) tác dụng vừa đủ với 8 gam oxit MO nung nóng. Kim loại M là

A. Fe

B. Cu

C. Mg

D. Zn 

Câu 9. Sục CO2 đến dư vào nước vôi trong thấy 

A. ban đầu kết tủa trắng, kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa lại tan dần và cuối cùng thu được dung dịch trong suốt

B. ban đầu có kêt tủa trắng, kết tủa tăng dần và đạt kết tủa cực đại

C. Khí CO2 bị hấp thụ, không có kết tủa 

D. có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan 

Câu 10. Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 thường được điều chế bằng cách nào. 

A. cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi 

B. nhiệt phân canxi cacbonat

C. đốt cacbon trong bình khí oxi 

D. nhiệt phân NaHCO3 trong dung dịch

Phần đáp án 

1A 2C 3A 4B 5A
6B 7B 8B 9A 10A

Câu 6. 

3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO

Khối lượng chất rắn Fe2O3 giảm là do khối lượng oxi bị khử: 

CO + O → CO

=> nO = 0,15 mol = nCO = nCO

Khí ra khỏi bình gồm CO2 và CO dư có thể tích là 4,48 lít

%V = 0,15.22,4/4,48 = 75%

...............................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 28 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm