Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

ỦY BAN NHÂN QUẬN I
PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN - KHỐI: 8
Ngày kiểm tra: 15/12/2018
Thời gian: 90 phút

Bài 1: (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thanh nhân tử:

a)6x^3-6x^2.

b)9x^3-6x+1-16y^2

Bài 2: (2,5 điểm)

a) Bạn An mua một số táo và lê. Biết rằng hiệu bình phương của số quả táo và lê bằng 41. Hỏi bạn An mua bao nhiêu quả táo? (Biết rằng số táo nhiều hơn lê).

b) Thực hiện phép tính: A=\frac{x}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}+\frac{x}{x-2}

Bài 3: (1,5 điểm)

Thực hiện phép chia đa thức (2x^4+11x+15x^2-13x^2-3) cho đa thức (x^2-4x-3)

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức thương trong phép chia đa thức trên.

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại (AB < AC), D là trung điểm của cạnh BC. Vẽ DE vuông góc với AB tại E, DF vuông góc với AC tại F

a) Chứng minh rằng tứ giác AEDF là hình chữ nhật và AD = EF.

b) Trên tia đối của tia FD lấy điểm H sao cho FH = FD. Chứng minh rằng tứ giác AEDF là hình thoi.

c) Chứng minh rằng các đường thẳng AD, BH, EF đồng quy.

Bài 5: (1 điểm) Giữa hai điểm A, B là một hồ nước sâu. Biết A, B lần lượt là trung điểm của MC, MD (xem hình vẽ). Bạn Mai đi từ C đến D với vận tốc 160m/phút hết 1 phút 3 giây. Hỏi hai điểm A và B cách nhau bao nhiêu mét?

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2018 - 2019

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 8 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 8 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Tài liệu học tập lớp 8, Đề thi giữa kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8

Đánh giá bài viết
12 4.151
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm