Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 9

VnDoc xin giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 9 được biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học, nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 12 cũng như các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 9 Amin vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 17 câu hỏi trắc nghiệm về môn hóa học lớp 12 bài 9 Amin như amin tồn tại ở các trạng thái như thế nào, công thức phân tử của amin, tìm số lượng đồng phân... Bài tập có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Hóa học 12 trắc nghiệm Bài 9 Amin

Câu 1: Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường?

A. anilin.

B. isopropylamin

C. butyl amin.

D. trimetylamin

Câu 2: Số amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước Brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

A. Anilin.

B. Metylamin

C. Đimetyl amin

D. Benzylamin

Câu 4: Hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch X. Khi đó:

A. Nồng độ của ion CH3NH3+ bằng 0,1M.

B. Dung dịch X có pH = 13.

C. Dung dịch X có pH lớn hơn 13.

D. Nồng độ của ion CH3NH3+ nhỏ hơn 0,1.

Câu 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl x mol/l, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:

A. 0,5.

B. 1,5.

C. 2,0.

D. 1,0.

Câu 6: Chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3-NH2

B. (CH3)2-CH-NH2

C. CH3-NH-CH3

D. (CH3)3-N

Câu 7: Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây?

A. CH3-COOH; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH

B. C6H5-NH2; HN2-CH2-COOH; CH3-COOH

C. C6H5-NH2; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH

D. CH3-COOH; C6H5-OH; CH3-CH2-NH2

Câu 8: Số lượng đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 9: Phương pháp hóa học để tách riêng CH4 và C2H5NH2

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd Br2

D. dd NaOH và HCl

Câu 10: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

A. Dùng nước đá và nước đá khô.

B. Dùng fomon, nước đá.

C. Dùng phân ure, nước đá.

D. Dùng nước đá khô, fomon.

Câu 11: Anilin là một chất lỏng không màu, rất độc, rất ít tan trong nước (ở nhiệt độ thường, 100 gam nước hoà tan được 3,04 gam anilin). Anilin có khối lượng riêng 1,02g/ml. Lấy 9,3 ml anilin cho tác dụng hoàn toàn với lượng nước brom có dư, khối lượng chất không tan thu được là?

A. 33,0

B. 33,66

C. 6,33

D. 60,3

Câu 12: Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là:

A. (c), (b), (a).

B. (a), (b), (c).

C. (c), (a), (b).

D. (b), (a), (c).

Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8.4 (l) CO2, 1.4 (l) N2 và 10.125 (g) H20. Công thức của X?

A. C3H9N

B. CH5N

C. C2H7N

D. C4H12N

Câu 14: Có thể tách riêng các chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol bằng các chất

A. NaOH va dd Br2

B. dd HCl va dd NaOH

C. H2O và HCl

D. dd NaCl va Br2

Câu 15: Có 3 chất lỏng benzen,anilin,stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:

A. giấy quỳ tím

B. dd NaOH

C. nước brom

D. dd phenolphthalein

Câu 16: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Xút.

B. Xôđa.

C. Nước vôi trong.

D. Giấm ăn.

Câu 17: Một hỗn hợp chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu đc 1,295g kết tủa. Kết tủa ở đây là chất nào?

A. phenol

B. anilin

C. ankylbenzen và anilin

D. ankylbenzen và phenol

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C A D D D D D D A
Câu 11 12 13 14 15 16 17      
Đáp án B C A B C D D      

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 9 Amin, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm