273 bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

273 bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 12

273 bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 là tài liệu trắc nghiệm tổng hợp môn Sinh học lớp 12 có đáp án. Trắc nghiệm sinh học lớp 12 dưới đây bao gồm các câu trắc nghiệm 5 chương chính trong chương trình Sinh học lớp 12, giúp các bạn tự ôn tập, củng cố và hệ thống kiến thức bản thân được chắc chắn và cẩn thận nhất, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào các kì thi quan trọng sắp diễn ra trong thời gian tới.

730 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 12

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12

Chương I: Cơ chế di truyền và Biến dị

Câu 1: Gen là một đoạn ADN mang thông tin

A. Mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit hoặc 1 phân tử ARN.

B. Quy định cơ chế di truyền

C. Quy định cấu trúc của 1 phân tử protein.

D. Mã hóa axit amin

Câu 2: Trình tự các vùng theo mạch mã gốc của một gen điển hình là:

A. 5' mã hóa → điều hòa → kết thúc phiên mã 3'

B. 5' điều hòa → mã hóa → kết thúc phiên mã 3'

C. 3' mã hóa → điều hòa → kết thúc phiên mã 5'.

D. 3' điều hòa → mã hóa → kết thúc phiên mã 5'

Câu 3: Phát biểu sai về vai trò của các vùng trong 1 gen cấu trúc

A. Vùng điều hòa của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

B. Vùng mã hóa của gen mang tín hiệu mã hóa các axit amin

C. Vùng kết thúc của gen mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã

D. Các tín hiệu trên vùng điều hòa, mã hóa, kết thúc của gen đều là trình tự nucleôtit.

Câu 4: Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hóa

A. Liên tục và thường gặp ở sinh vật nhân thực

B. Liên tục và thường gặp ở sinh vật nhân sơ

C. Không liên tục và thường gặp ở sinh vật nhân sơ

D. Không liên tục và thường gặp ở sinh vật nhân thực

Đánh giá bài viết
1 7.478
Trắc nghiệm Sinh học 12 Xem thêm