Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số đề thi khác:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì I lớp 7 năm 2020 – 2021

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a. 2\frac{3}{5}+\left( \frac{1}{2}+\frac{5}{3} \right):\frac{5}{6}
b. \left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9} \right):\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5}
c. \frac{{{2}^{5}}.{{\left( -49 \right)}^{2}}}{{{4}^{5}}{{.7}^{3}}}
d. {{\left( \frac{-4}{3} \right)}^{3}}:\frac{{{\left( \frac{-1}{3} \right)}^{2}}}{6}
Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. \frac{3}{4}-x=\frac{3}{5}
b. \frac{1}{4}-\left( \frac{2}{5}+2x \right)=\frac{2}{3}
c. 4-\left| x-\frac{1}{5} \right|=\frac{1}{3}
Câu 3 (2 điểm) Tìm diện tích của hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật là 60cm, tỉ lệ hai cạnh của hình chữ nhật là 2 : 3.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’ và \widehat{{{D}_{2}}}={{135}^{0}},\widehat{ADB}={{60}^{0}},\widehat{{{B}_{2}}}={{165}^{0}}

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2

a. Chứng minh d//m

b. Tính số đo góc \widehat{{{A}_{1}}}

c. Tính số đo góc \widehat{{{D}_{1}}},\widehat{{{D}_{3}}}

Câu 5 (1 điểm) Tính A=\frac{2x-3y+5z}{4x+5y-2z}\left( x,y,z\ne 0,4x+5y-2z\ne 0 \right) biết \frac{x}{2}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{4}

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì Đề số 2

Câu 1:

a. 2\frac{3}{5}+\left( \frac{1}{2}+\frac{5}{3} \right):\frac{5}{6}=\frac{13}{5}+\left( \frac{3}{6}+\frac{10}{6} \right).\frac{6}{5}=\frac{13}{5}+\frac{13}{6}.\frac{6}{5}=\frac{13}{5}+\frac{13}{5}=\frac{26}{5}

b. \left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9} \right):\frac{4}{5}+\left( \frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5}

\begin{align} & =\left( \frac{-5}{7}+\frac{4}{9}+\frac{-2}{7}+\frac{-13}{9} \right):\frac{4}{5} \\ & =\left( \frac{-5-2}{7}+\frac{4-13}{9} \right).\frac{5}{4} \\ & =\left( -1-9 \right).\frac{5}{4}=-10.\frac{5}{4}=\frac{-25}{2} \\ \end{align}

c. \frac{{{2}^{5}}.{{\left( -49 \right)}^{2}}}{{{4}^{5}}{{.7}^{3}}}=\frac{{{2}^{5}}.{{\left( {{7}^{2}} \right)}^{2}}}{{{\left( {{2}^{2}} \right)}^{5}}{{.7}^{3}}}=\frac{{{2}^{5}}{{.7}^{4}}}{{{2}^{10}}{{.7}^{3}}}=\frac{{{7}^{4-3}}}{{{2}^{10-5}}}=\frac{7}{{{2}^{5}}}=\frac{7}{32}

d. {{\left( \frac{-4}{3} \right)}^{3}}:\frac{{{\left( \frac{-1}{3} \right)}^{2}}}{6}=\frac{{{\left( -4 \right)}^{3}}}{{{3}^{3}}}.\frac{6}{\frac{1}{{{3}^{2}}}}=-64.6=-384

Câu 2:

a. \frac{3}{4}-x=\frac{3}{5}

\begin{align} & \Rightarrow x=\frac{3}{4}-\frac{3}{5} \\ & \Rightarrow x=\frac{3}{20} \\ \end{align}

Vậy x=\frac{3}{20}

b.\frac{1}{4}-\left( \frac{2}{5}+2x \right)=\frac{2}{3}

\begin{align} & \Rightarrow \frac{2}{5}+2x=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}=\frac{-5}{12} \\ & \Rightarrow 2x=\frac{-5}{12}-\frac{2}{5}=\frac{-49}{60} \\ & \Rightarrow x=\frac{-49}{60}:2 \\ & \Rightarrow x=\frac{-49}{120} \\ \end{align}

Vậy x=\frac{-49}{120}

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là  VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề 2. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...

Đánh giá bài viết
34 10.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm