Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 4

Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 4 do VnDoc sưu tầm và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học, nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 12 cũng như các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 4 Luyện tập Este và chất béo để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 22 câu hỏi trắc nghiệm về bài 4 môn Hóa học lớp 12 Luyện tập Este và chất béo. Bài tập có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Hóa học 12 trắc nghiệm Bài 4 Luyện tập Este và chất béo

Câu 1: Xà phòng hóa một hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:

A. Hai muối và hai ancol

B. Hai muối và một ancol

C. Một muối và hai ancol

D. Một muối và một ancol

Câu 2: Có các nhận định sau:

1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...

3. Chất béo là chất lỏng

4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

Số nhận định đúng:

A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 3: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 4: X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

A. Axit crylic

B. Axit fomic

C. Axit benzoic

D. Axit axetic

Câu 5: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 6: Cho 10,4 gam một hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dic̣h NaOH 4%. %m của etyl axetat trong X là?

A. 42,3%.

B. 57,7%.

C. 88%.

D. 22%.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

A. 0,015.

B. 0,010.

C. 0,020.

D. 0,005.

Câu 8: Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5.

B. C2H3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Câu 9: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

A. 6,40 gam

B. 3,28 gam

C. 4,88 gam

D. 4,88 gam

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là:

A. 51,95%.

B. 48,1%

C. 51,95%.

D. 42,86%.

Câu 11: Cho các mệnh đề sau:

1. Chất béo rắn là chất béo mà góc hidrocacbon không no

2. Lipit nhẹ hơn nước, tan trong nước và 1 số dung môi hữu cơ

3. Chất béo là trieste của etylen với các axit béo

4. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

5. Chất giặt rửa tổng hợp không giặt đc trong nước cứng, xà phòng thì giặt đc trong nước cứng

6. Trong cơ thể chất béo bi oxi hóa thành CO2 và H2O

7. Khi đun chất béo lỏng với hydro thì được chất béo rắn

8. Cho glixerol phản ứng với các axit béo gồm axit panmitic và axit axetic thì thu đc tối đa 6 chất béo

9. Xà phòng làm sạch dầu mỡ bằng phản ứng hóa học giữa nó và dầu mỡ

10. Đặc điểm của thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch!!

Số mệnh đề đúng là?

A. 2.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

Câu 12: Đun nóng glixerol vs axit stearic va axit oleic (axit sunfuric đặc xt) có thể thu được mấy loại tristearin?

A. 10

B. 15.

C. 18.

D. 22.

Câu 13: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là :

A. C2H3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 14: Xà phòng hóa este no đơn chức mạch hở X bằng 0,6 mol MOH (M là kl kiềm) thu được dd Y, cô cạn Y và đốt cháy rắn trong oxi dư tạo ra 2,24l CO2, a(g) H2O và 31,8 gam muối giá trị của a không thể là

A. 7,2.

B. 10,8.

C. 9.

D. 5,4.

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 0.2 mol 1 este E cần dùng vừa đủ 100g dung dịch NaOH 24%, thu được 1 ancol và 43.6 g hỗn hợp muối của 2 axit đơn chức. Tìm CT 2 axit.

A. HCOOH và CH3COOH.

B. C3H7COOH và CH3COOH.

C. C2H5COOH và CH3COOH.

D. C2H5COOH và C3H7COOH.

Câu 16: Thủy phân hỗn hợp etyl axetat và etyl fomat trong dung dich NAOH đun nóng, sau phản ứng thu được?

A. 1 muối và 1 ancol

B. 1 muối và 2 ancol

C. 2 muối và 1 ancol

D. 2 muối và 2 ancol

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một este đơn chức được tạo ra từ axit no và rượu không no đều mạch hở cần 5,04 lít oxi ở đktc. Công thức cấu tạo của este là

A. HCOO−CH=CH2

B. CH3COO−CH2CH=CH2

C. CH3COO−CH=CH2

D. HCOO−CH2CH=CH2

Câu 18: Đun nóng 14.8 g hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl fomat, axit propionic trong 100ml dd NaOH 1M và KOH aM (vừa đủ) thu được 4.68 g 2 ancol (1:1) và m gam muối. Tính m.

A. 19,02.

B. 19,22.

C. 19,72.

D. 19,8.

Câu 19: Ngày nay công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là?

A. Etilen

B. Axetilen

C. Metan

D. Propilen.

Câu 20:

Cho các phản ứng sau:

(a) X + O2 → xt Y

(b) Z + H2O → xt G

(c) Z + Y → xt T

(d) T + H2O → H + Y + G

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là?

A. 53,33%.

B. 43,24%.

C. 37,21%.

D. 44,44%.

Câu 21: Cho 21,8 gam chất hữu cơ A mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu B. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M. Xác định CTCT của A.

A. (CH3COO)C3H5

B. (HCOO)C3H5

C. (CH3COO)C3H6

D. (C2H5COO)C3H5

Câu 22: Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết luợng triglixerit có trong 1g chất béo đuợc gọi là chỉ số este của loại chất béo đó. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin.

A. 160

B. 168

C. 170

D. 178

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án C D C B A A A A A B D
Câu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Đáp án C A A A C D C A D A B

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 4 Luyện tập Este và chất béo, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm