Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 3

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 bài Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 3 do VnDoc sưu tầm và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học, nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 12 cũng như các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 3 Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 14 câu hỏi trắc nghiệm về khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Hóa học 12 trắc nghiệm Bài 3 Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Câu 1: Xà phòng được điều chế bằng cách nào trong các câu sau

A. Phân hủy mỡ

B. Thủy phân mỡ trong kiềm

C. Phản ứng của axit với kim loại

D. Đehiđro hóa mỡ tự nhiên

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất bẩn.

B. Xà phòng có ưu điểm là dùng được với nước cứng vì chúng ít bị kết tủa bởi ion Ca2+, Mg2+

C. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ.

D. Chất giặt rửa tổng hợp có chứa gốc hiđrocacbon phân nhánh không gây ô nhiễm môi trường vì chúng bị các vi sinh vật phân huỷ

Câu 3: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
A. Dễ kiếm

B. Rẻ tiền hơn xà phòng.

C. Có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

D. Có khả năng hoà tan tốt trong nước.

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A. 17,80g

B. 18,24g

C. 16,68g

D. 18,38g

Câu 5: Cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin, 30% triolein, 20% tripanmitin tác dụng với NaOH vừa đủ. Vậy khối lượng xà phòng thu được là:

A. 103,2 kg

B. 113,45 kg

C. 113,23 kg

D. 99,81 kg

Câu 6: Chọn khái niệm đúng:

A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ.

B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.

C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn.

D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.

(b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.

(c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.

(d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

Số phát biểu không đúng là:

A. 0.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 8: Một loại mỡ chứa 50% olein, 30% panmitin và 20% stearin. Tính khối lượng xà phòng điều chế từ 100kg loại mỡ trên

A. 103,26 kg

B. 73,34 kg

C. 146,68 kg

D. 143,41 kg

Câu 9: Nguyên nhân nào làm cho bồ kết có khả năng giặt rửa:

A. Vì trong bồ kết có những chất khử mạnh

B. Vì bồ kết có thành phần là este của glixerol

C. Vì trong bồ kết có những chất oxi hóa mạnh

D. Vì bồ kết có những chất có cấu tạo kiểu đầu phân cực gắn với đuôi không phân cực

Câu 10: Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

A. 0,46.

B. 0,45.

C. 0,4.

D. 0,3

Câu 11: Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

A. CH3(CH2)12CH2Cl.

B. CH3(CH2)12COONa.

C. CH3(CH2)12COOCH3.

D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3.

Câu 12: Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

A. Xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải

B. Gây ô nhiễm môi trường

C. Tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải

D. Gây hại cho da tay

Câu 13: Cho các phát biểu sau

(1) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

(2) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

(3) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

(4) Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 14: Để thử tính tan của chất béo, người ta lấy mỗi lọ 5ml dầu ăn rồi lần lượt nhỏ vào 2 ống nghiệm a và b hai chất lỏng. Hiện tượng thí nghiệm như sau: ống nghiệm a và b có thể chứa chất nào sau đây.

Trắc nghiệm Hóa học 12

A. a chứa nước, b chứa benzen

B. a chứa nước cất, b chứa nước chanh

C. a chứa benzen, b chứa nước

D. a chứa benzen, b chứa nước cất

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C A A D B A D A
Câu 11 12 13 14            
Đáp án B A C A            

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 3 Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm