Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức Hóa học từ lớp 10 đến lớp 12.

1. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M < X < Y < R.

B. M < X < R < Y.

C. Y < M < X < R.

D. R < M < X < Y.

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

A. 73%.

B. 50%.

C. 54%.

D. 27%.

3. SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2.

B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMn O4.

C. O2, nước Br2, dung dịch KMn O4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

4. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận

A. tăng lên 2 lần.

B. tăng lên 6 lần.

C. tăng lên 8 lần.

D. giảm đi 2 lần.

6. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là

A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.

B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.

C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

7. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)

A. 0,75M.

B. 0,5M.

C. 0,25M.

D. 1M.

8. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. NH3, SO2, CO, Cl2.

B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

C. NH3, O2, N2, CH4, H2.

D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.

9. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)

A. 9,52.

B. 7,25.

C. 8,98.

D. 10,27.

10. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch FeCl3.

B. Cu và dung dịch FeCl3.

C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.

D. Fe và dung dịch CuCl2.

11. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là

A. Al.

B. Fe.

C. Zn.

D. Mg.

12. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. K.

B. Na.

C. Ba.

D. Fe. 

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
17 13.012
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 12

    Xem thêm