Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 nằm trong bộ Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 được giới thiệu trên VnDoc. Với các câu hỏi hệ thống kiến thức được học trong Unit 1, 2, 3 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mời, Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho bài thi Tiếng Anh sắp tới, đồng thời giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo để ra đề thi.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 sắp tới, VnDoc cung cấp cho các em học sinh tài liệu ôn thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới, với các dạng bài tập hay, giúp các em có sự chuẩn bị cũng như làm quen được với nhiều dạng đề khác nhau, tự đó có thể tự tin bước vào các bài thi chính thức. Chúc các em học tốt.

A. PHONETICS

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. answer

B. further

C. butter

D. birth

2. A. burn

B. collect

C. alone

D. neighbour

3.A. chimpanzee

B. mechanic

C. chemistry

D. earache

4. A. of

B. funny

C. wife

D. bookshelf

5. A. conquer

B. cook

C. centimetre

D. key

II. Choose the word with the different stress pattern.

1.A. enjoy

B. collect

C. escape

D. paper

2.A. answer

B. repeat

C. repair

D. attract

3.A. village

B. summer

C. contact

D. winter

4.A. raincoat

B. machine

C. airport

D. bookshop

5.A. homesick

B. explain

C. allow

D. expect

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

III. Find one word which does not belong to each group.

1.

A. like

B. enjoy

C. hate

D. love

2.

A. gardening

B. skating

C. running

D. swimming

3.

A. working

B. sleeping

C. relaxing

D. resting

4.

A. sunburn

B. allergy

C. sunlight

D. flu

5.

A. junk food

B. orange juice

C. milkshake

D. lemonade

6.

A. sick

B. tired

C. well

D. sore

7. A. community

B. compete

C. complete

D. compare

8.

A. running

B. running nose

C. sore throat

D. cold

9.

A. donate

B. provide

C. collect

D. money

10. A. clothes

B. food

C. provide

D. money

Còn nữa.....

Mời các bạn tải về để xem tất cả các dạng câu hỏi ôn tập trong Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
25 6.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm