Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: Trong các số 5 785; 6874; 6 784, 5 875 số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 5 875

Câu 2: Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 23 9010

Câu 3: Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. đường cao AH

B. đường cao AC

C. đường cao BC

D. đường cao AB

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1020 cm2

Câu 5: Hai lớp có 62 học sinh, trong đó lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

A. 4A : 30 học sinh , 4B: 32 học sinh

B. 4A: 32 học sinh, 4B: 30 học sinh

C. 4A: 30 học sinh, 4B : 32 học sinh

D. 4B : 32 học sinh, 4A : 30 học sinh

Câu 6: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 62 m²

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

................................... ....................................................

..................................... ...................................................

.................................. . ...................................................

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

.................................... .................................................

..................................... .................................................

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a. 490 x 365 - 390 × 365 = ...............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

b. 2364 x 37 + 2364 x 63 = ..............................................................

= ...............................................................

= ...............................................................

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

..................................................................................................................

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án B (1 điểm)

Câu 6: đáp án B (1 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 2: (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm

a) 490 × 365 - 390 × 365 = 365 × (490 – 390)

= 365 × 100

= 36500

b. 2364 x 37 + 2364 x 63 = 2364 × (37 + 63)

= 2364 × 100

= 236400

Câu 3: (2 điểm): Bài giải

Chiều dài của mảnh vườn là: (0,25 đ)

(90 + 22) : 2 = 56 (m) (0,25 đ)

Chiều rộng mảnh vườn là: (0,25 đ)

56 – 22 = 34 (m) (0,25 đ)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: (0,25 đ)

56 x 34 = 1904 (m²) (0,5 đ) Đáp số: 1904 m² (0.25 đ)

Câu 4: (1 điểm). Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24 (0.25 đ)

= 12345 x (17 + 23 + 1 + 35 + 24) (0.25 đ)

= 12345 x 100 (0.25 đ)

= 1234500 (0.25 đ)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập ôn tập toán số học và hình học lớp 4 cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là đề thi cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
14 8.579
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

    Xem thêm