Giáo án Số học 6 bài 32: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 32: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 30: Bội chung nhỏ nhất

Giáo án Số học 6 bài 31: Bội chung nhỏ nhất

Giáo án Số học 6 bài 33: Ôn tập chương 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: HS làm thành thạo về tìm BCNN, tìm BC thông qua tìm BCNN.Tìm BC của nhiều số trong khoảng cho trước.

2. Kỹ năng: Nắm vững cách tìm BCNN để vận dụng tốt vào bài tập.

3. Thái độ: Rèn tính chính xác, cẩn thận áp dụng vào các bài toán thực tế.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Bội chung của 2 hay nhiều số là gì? Tìm BC(8;12)?

HS 2: Nêu quy tắc tìm BCNN của 2 hay nhiều số? Áp dụng cách tìm BC thông qua tìm BCNN để tìm BC(4;6)?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy - trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Bài 156/ SGK:

GV: Cho học sinh đọc và phân tích đề đã cho ghi sẵn trên bảng phụ.

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm.

Hỏi: x12; x21; x28. Vậy x có quan hệ gì với 12; 21 và 28?

HS: x BC(12,21,28).

GV: Theo đề bài cho 150 x 300. Em hãy tìm x?

HS: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm lên trình bày.

GV: Cho lớp nhận đánh giá, ghi điểm.

Bài 157/60 SGK:

GV: - Ghi tóm tắt và hướng dẫn học sinh phân tích đề trên bảng.

?Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng trực nhật?

GV: Theo đề bài thì sẽ có bao nhiêu lần hai bạn cùng trực nhật?.

HS: Trả lời.

GV: Gọi a là số ngày ít nhất hai bạn lại cùng trực nhật, a phải là gì của 10 và 12?

HS: a là BCNN(10,12).

GV: Cho học sinh thảo luËn

HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm lên trình bày.

Bài 158/60 SGK:

GV: Cho học sinh đọc và phân tích đề.

Hỏi: Gọi a là số cây mỗi đội trồng, theo đề bài a phải là gì của 8 và 9?

HS: a phải là BC(8,9).

GV: Số cây phải trồng khoảng từ 100 đến 200, suy ra a có quan hệ gì với số 100 và 200?

HS: 100 a 200.

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm và lên bảng trình bày.

HS: Thực hiện yêu cầu của GV.

GV: Cho học sinh đọc phần “Có thể em chưa biết” và giới thiệu Lịch can chi như SGK.

Bài tập 156 (SGK-60)

Vì: x12; x21 và x28

Nên: x BC(12; 21; 28)

12 = 22.3

21 = 3.7

28 = 22.7

BCNN(12; 21; 28) = 22.3.7 = 84.

BC(12; 21; 28) = {0; 84; 168; 252; 336;…}

Vì: 150 x 300

Nên: x{168; 252}

Bài tập 157 (SGK-60)

Gọi a là số ngày ít nhất hai bạn lại cùng trực nhật.

Theo đề bài: a10; a12

Nên: a = BCNN(10 ;12)

10 = 2.5

12 = 22.3

BCNN(10; 12) = 22.3.5 = 60

Vậy: Sau ít nhất 60 ngày thì hai

bạn lại cùng trực nhật.

Bài tập 58 (SGK-60)

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a

Theo đề bài:

100 a 200; a8; a9

Nên: a BC(8; 9)

Và: 100 a 200

BCNN(8; 9) = 8.9 = 72

BC(8; 9) = {0; 72; 144; 216;…}

Vì: 100 a 200

Nên: a = 144

Vậy: Số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây.

Đánh giá bài viết
1 90
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm