Giáo án Số học 6 bài 15: Luyện tập

Giáo án môn Toán lớp 6

Giáo án Số học 6 bài 15: Luyện tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Toán 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Số học 6 bài 13: Phép cộng phân số

Giáo án Số học 6 bài 14: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giáo án Số học 6 bài 16: Phép trừ phân số

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Học sinh được củng cố kiến thức về thực hiện phép cộng phân số.

2. Kỹ năng:

  • Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân sốđể tính được hợp lý. Nhất là khi cộng nhiều phân số
  • Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

3. Thái độ: Cẩn thận chính xác khi quy đồng mẫu số để thực hiện phép cộng các phân số.

II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU-TBDH:

1. Chuẩn bị của thầy: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, thước thẳng.

2. Chuẩn bị của trò: ĐDHT, SGK, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu các tính chất của phép cộng phân số?Viết dạng tổng quát?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy -trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Điền số thích hợp và ô trống.

GV: Em hãy xây bức tường bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau: a = b +c

? Hãy nêu cách xây như thế nào?

HS: Trong nhóm 3 ô: a, b, c; nếu biết 2 ô sẽ suy ra ô thứ 3.

GV: Gọi lần lượt 2 HS lên điền vào bảng

HS: Hai em lên điền, cả lớp làm vào vở

(HS1: 2 dòng dưới; HS2: 3 dòng trên).

GV: Cho 2 đội đi tìm kết quả, điền vào ô trống, sao cho kết quả phải là phân số tối giản. Mỗi tổ có một bút chuyền tay nhau lên điền kết quả. Hết giờ, mỗi ô điền đúng được 1 điểm, kết quả chưa rút gọn trừ 0,5 điểm 1 ô.

Tổ nào phát hiện được những kết quả giốnh nhau điền nhanh sẽ được thưởng thêm 2 điểm.

HS: Hai tổ thi điền nhanh vào ô trống

GV: cùng cả lớp cho điểm, khen thưởng tổ thắng.

Hoạt động 2: Sửa chữa lỗi sai

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài

HS: Cả lớp quan sát, đọc và kiểm tra. Sau đó, từng HS lên trả lời, cần sữa lên bảng sữa lại cho đúng.

GV: Tổng kết trên bảng.

Hoạt động 3: Tính nhanh

Bài 56/31 (SGK)

GV: Để tính nhanh giá trị các biểu thức A, B, C ta vận dụng các kiến thức nào đã học?

HS: Ta vận dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân số để tính nhanh giá trị của biểu thức A, B, C.

GV: Gọi 3 hs lên bảng giải bài tập.

HS: nhận xét và nêu lí do từng bước làm.

Dạng 1: Điền số thích hợp và ô trống.

Bài tập 53/30SGK: “Xây tường”

a

b

c

a = b + c

Bài tập 55/30 (SGK) Điền vào ô trống thích hợp . Chú ý rút gọn (nếu có )

-1

Dạng 2. Sửa chữa lỗi sai

Bài tập 54/30 (SGK) Hãy kiểm tra các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có )

a)Sai vì

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai vì

Dạng 3: Tính nhanh

Bài tập 56/31 (SGK) Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

Đánh giá bài viết
1 117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm